Yargıtay 16.Ceza Dairesi 14.02.2018 tarihli kararı ile Bylock ve etkin pişmanlıkla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Yargıtay 14.02.2018 tarihinde Bylock la ilgili yeni bir karara imza attı.

Kararda; Yüksek Mahkeme, her ne kadar bylock delili usulüne uygun elde edilmese de Bylock kullanıcısı olduğunu açıkça ikrar eden ve örgütsel faaliyetlere ilişkin beyanlarda bulunan sanığın terör örgütü üyesi olarak kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığını değerlendirdi.

Ancak, Sanığın yargılama esnasında pişmanlığını dile getirip, örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi vermesine rağmen, yerel mahkemenin,(TCK’nın 221/4. md) etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırmama gerekçesini yeterli bulmadı. Bu nedenle de bozma kararı verilen Karar metni ise şu şekilde;

 

İçtihat Metni:

Yargıtay 16. CD.

2017/3609 Esas

2018/335 Karar

14/02/2018 tarihli,

Tebliğname No : 16 – 2017/60116

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi
Tarihi : 20.09.2017
Numarası : 2017/208 – 2017/298

Temyiz eden : Sanık müdafii
Tebliğnamedeki düşünce : Onama

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Bylock delili usulüne uygun olarak temin edilmemiş ise de, sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair açık ikrarı ve örgütsel faaliyetleri bakımından beyanları karşısında örgüt üyesi olarak kabulünde bir isabetsizlik yok ise de;
Silahlı terör örgütüne üye olan, yakalandıktan sonra yargılama aşamasında pişmanlığını dile getirip örgütte kaldığı süre ve konumu itibarıyla, örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren sanık hakkında, yeterli gerekçe gösterilmeksizin TCK’nın 221/4. maddesinin 2. cümlesinde yazılı etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığının kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükmün BOZULMASINA
, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alındığında sanığın tahliye talebinin reddine, 14.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir