Aydın Kuyucak Kurtuluş Mahallesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti için ÇED süreci başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 21.05.2024 tarihinde aşağıdaki iki duyuru yayınlandı. Bunlar;...
Devamını oku

Kanuni Faiz Oranı %24 Olarak Belirlendi

Kanunu faiz oranı 01.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %24 olarak belirlendi. Değişiklik öncesi kanuni...
Devamını oku

Amme Alacakların Tahsilinde Gecikme Zammı Oranı Belirlendi

            Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen gecikme zammı oranının, her ay için...
Devamını oku

Manisa, Alaşehir’de daha önce iptal edilen JES projeleri ile ilgili yeniden ÇED süreci başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 07.05.2024 tarihinde yayınlanan duyuru ile “MANİSA ili...
Devamını oku

Aydın Kuyucak’ta JES için acele kamulaştırma kararı verildi

20.04.2024 tarihli, 32523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kararı ile “Aydın İli...
Devamını oku

İdari İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olması

                            İdari yargı yerinde iptal davası açılabilmesi için idari işlemin kesin ve yürütülebilir olması zorunludur....
Devamını oku

Alamut Düşerse Bozdoğan Düşer  !

                            Aydın, Bozdoğan, Alamut Mahallesi, Boykesiği ve Bozburun Mevkiinde yapılması planlanan Nazilli Diracık JES projesi...
Devamını oku

Murisin Paylaştırma İradesinin Muris Muvazaasına Etkisi

A.Muris Muvazaası Kavramı Muris muvazaası kavramı, irade ile beyan arasındaki uyumsuzluğun kasıtlı olarak tek bir...
Devamını oku

İmar planlarının hazırlanması aşamasında, planlamaya konu alanda zeytinlik alanların dikkate alınması gerekir

Danıştay 6. Dairesi Esas No: 2014/4012 Karar: 2015/1430 Tarih: 10.3.2015 İstemin Özeti: Adana 1. İdare...
Devamını oku

Hukuka dair…

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.

— VAUVENARGUES

https://www.high-endrolex.com/6

Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?