Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici...
Devamını oku

Danıştay, zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu

Danıştay 8. Dairesi zeytinlik sahaları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle...
Devamını oku

Yargıtay’dan ‘retweet’ kararı: Hakaret için yeterli delil niteliği taşır

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, hakaret içeren bir paylaşımın retweet edilmesinin de hakaret suçu için yeterli...
Devamını oku

Aydın, Didim, Akköy Rüzgar Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak ÇED Olumlu kararı verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 12.09.2022 tarihinde yayınlanan duyuru ile “AYDIN ili...
Devamını oku

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,...
Devamını oku

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Feshi ve Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE SONUÇLARI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL İFADE...
Devamını oku

Rüzgar Enerji Santrallerinin Çevre Üzerinde Etkileri ve Hukuki Değerlendirmesi

                                               1.Genel Olarak                                                Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında...
Devamını oku

Yargıtay Büyük Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararına göre “Mernis adresi” şerhi verilerek tebligat çıkartılmasına ilişkin kararın irdelenmesi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararına göre “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2....
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz kanun yolu öngören kuralın iptaline karar verdi

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2021/121 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560...
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksiti ödenmediğinde borcun tamamının muaccel olmasını öngören kuralın iptaline karar verdi

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/67 numaralı dosyada, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17....
Devamını oku

Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli ve 2020/212 sayılı kararı

“Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli ve 2020/212...
Devamını oku

Hukuka dair…

Devletin hazinesi adalettir.

— KONFUÇYUS
Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?