Aydın, Karpuzlu, Arapkırı Mahallesi Mevkii yapılması planlanan Feldspat, Kuvarsit Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 23.02.2023 tarihinde yapılan duyuru ile “AYDIN ili...
Devamını oku

Aydın, Söke, Yeşilköy Mahallesinde yapılması planlanan Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak düzenlenen ‘ÇED Olumlu’ kararı iptal edildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 21.06.2023 tarihinde yayınlanan duyuru ile “AYDIN ili...
Devamını oku

Aydın, Bozdoğan, Alamut Mahallesi, Boykesiği ve Bozburun Mevkiinde yapılması planlanan Nazilli Diracık JES projesi ile ilgili olarak ÇED Süreci başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 13.02.2024 tarihinde yapılan duyuru ile “AYDIN il...
Devamını oku

Rapor alıp Bodrum’a tatile giden işçiye AYM’den kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM), rapor alarak tatile giden kişinin, bilgisayarından elde edilen resimlerin işe iade davasına...
Devamını oku

Aydın, Köşk, Çarşı Mahallesinde yapılması planlanan DORA-5 (19,8 MWe) Jeotermal Enerji Santrali AS 25 Üretim Kuyusu projesi ile ilgili olarak ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 30.01.2024 tarihinde yayınlanan duyuru ile “AYDIN ili...
Devamını oku

Alamut Düşerse Bozdoğan Düşer  !

                            Aydın, Bozdoğan, Alamut Mahallesi, Boykesiği ve Bozburun Mevkiinde yapılması planlanan Nazilli Diracık JES projesi...
Devamını oku

Murisin Paylaştırma İradesinin Muris Muvazaasına Etkisi

A.Muris Muvazaası Kavramı Muris muvazaası kavramı, irade ile beyan arasındaki uyumsuzluğun kasıtlı olarak tek bir...
Devamını oku

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Feshi ve Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE SONUÇLARI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL İFADE...
Devamını oku

Eşini rahatsızlığı nedeniyle halk arasında hoca diye adlandırılan kişilere götürmesi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olur

Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa 3.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen...
Devamını oku

Farklı kişilere ait 13 adet yapının tek bir yapı tatil tutanağı ile tespit edilerek yıkım kararı verilmesi hukuka uygun değildir

Danıştay 14. Dairesinin 24.02.2016 tarih ve E:2015/9119, K:2016/1110 sayılı kararı; “Olayda, yapı tatil tutanağı ile...
Devamını oku

Karar veren hakime karşı tazminat davası açılabilir mi?

Hakimlerin verdikleri kararlardan dolayı genel olarak kasıtlı veya ağır kusurlu tutum ve davranışlarının varlığı gerekmektedir....
Devamını oku

Hukuka dair…

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.

— VAUVENARGUES
Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?