Danıştay, zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliği iptal etti

  Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zeytinlik sahalarını madencilik...
Devamını oku

Aydın, Karpuzlu ilçesinde yapılacak RES projesi için ÇED olumlu kararı verildi

            Aydın ili Karpuzlu ilçesinde yapılacak RES projesi için ÇED olumlu kararı verildi. Çevre Şehircilik...
Devamını oku

Avukatlara ait yetkilerin ticari şirketlerce kullanılmasına ilişkin düzenlemeye dava açıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama...
Devamını oku

Manisa, Alaşehir’de yapılması planlanan JES projesi için 2.8.2024 tarihinde İDK toplantısı yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 9.7.2024 tarihinde yapılan duyuru ile “MANİSA ili...
Devamını oku

Defterdarlık ve vergi daireleri birleştirildi

1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılarak illerde yer alan defterdarlıklar kapatıldı. Gelir İdaresi...
Devamını oku

İdari İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Olması

                            İdari yargı yerinde iptal davası açılabilmesi için idari işlemin kesin ve yürütülebilir olması zorunludur....
Devamını oku

Alamut Düşerse Bozdoğan Düşer  !

                            Aydın, Bozdoğan, Alamut Mahallesi, Boykesiği ve Bozburun Mevkiinde yapılması planlanan Nazilli Diracık JES projesi...
Devamını oku

Murisin Paylaştırma İradesinin Muris Muvazaasına Etkisi

A.Muris Muvazaası Kavramı Muris muvazaası kavramı, irade ile beyan arasındaki uyumsuzluğun kasıtlı olarak tek bir...
Devamını oku

Yargıtay, asıl davada kabul edilen miktarı geçecek şekilde vekalet ücretine hükmedilmesini hatalı buldu

Yargıtay, asıl davada kabul edilen miktarı geçecek şekilde davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesini ve davalı...
Devamını oku

Katılan vekilinin istinaf dilekçesinde resen tespit olunacak nedenlerle ibaresinin geçmesi durumunda karar sanık lehine de bozulabilir

Ceza Genel Kurulu kararında, katılan vekilinin temyiz dilekçesinde vekalet ücreti hükmolunmaması temyiz sebebi olarak gösterilmesi,...
Devamını oku

AİHM tazminata uygulanan yasal faiz oranı ve gerçek enflasyon oranı arasındaki farkın başvuranın maddi hasara uğramasına sebep olduğuna ve tazminine karar verdi

AİHM TİMURLENK/TÜRKİYE kararı ile başvuran, gecikme faizinin Türkiye’deki aşırı yüksek enflasyon oranlarına ayak uyduramadığından tıbbi...
Devamını oku

Hukuka dair…

Adalet mülkün temelidir.

— HZ. ÖMER
Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?