Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi

AFET YENİDEN İMAR FONUNUN KURULMASI HAKKINDA KANUN      Kanun No. 7441     Kabul Tarihi: 15/3/2023 Amaç ve kapsam MADDE...
Devamını oku

EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle EYT'de başvuru süreci de...
Devamını oku

Manisa, Alaşehir, Karacalar Mahallesinde yapılması planlanan 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Faaliyeti projesi ile ilgili olarak “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 28.02.2023 tarihinde yapılan duyuru ile “MANİSA ili...
Devamını oku

AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu

Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru...
Devamını oku

Murisin Paylaştırma İradesinin Muris Muvazaasına Etkisi

A.Muris Muvazaası Kavramı Muris muvazaası kavramı, irade ile beyan arasındaki uyumsuzluğun kasıtlı olarak tek bir...
Devamını oku

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Feshi ve Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE SONUÇLARI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL İFADE...
Devamını oku

Rüzgar Enerji Santrallerinin Çevre Üzerinde Etkileri ve Hukuki Değerlendirmesi

                                               1.Genel Olarak                                                Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında...
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi

Anayasa Mahkemesi 13/12/2022 tarihinde E.2022/98 numaralı dosyada, (104) numaralı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...
Devamını oku

İntihal yapan akademisyenin ‘iyi hal indirimi’ yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan...
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi atamanın hukuka aykırı olarak geciktirilmesinden dolayı uğranılan parasal hak kayıpların karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 1/12/2022 tarihinde, Demet Demirel ve diğerleri (B. No: 2019/12998) başvurusunda Anayasa’nın...
Devamını oku

Hukuka dair…

Adalet, evrenin ruhudur.

— ÖMER HAYYAM
Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?