Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Devamını oku

Aydın ili Karpuzlu ilçesi ve Muğla ili, Milas ilçesinde yapılacak RES için nihai karar verildi

Aydın ili Karpuzlu ilçesi ve Muğla ili, Milas ilçesinde yapılacak RES için nihai karar verildi....
Devamını oku

Muğla’nın Milas ilçesinde İASOS Yat Limanı projesi için ÇED Olumlu kararı verildi

            Muğla’nın Milas ilçesinde İASOS Yat Limanı projesi için ÇED Olumlu kararı verildi.  Çevre Şehircilik...
Devamını oku

Bodrum ve Milas ilçelerinde yapılacak RES için nihai karar verildi

Muğla, Bodrum ve Milas ilçesinde yapılması planlanan RES projesi için nihai karar verildi. Çevre Şehircilik...
Devamını oku

Köyceğiz ve Ula İlçesinde yapılacak RES için nihai karar verildi

            Köyceğiz ve Ula ilçesinde yapılacak RES için nihai karar verildi. Çevre Şehircilik ve İklim...
Devamını oku

Alamut Düşerse Bozdoğan Düşer  !

                            Aydın, Bozdoğan, Alamut Mahallesi, Boykesiği ve Bozburun Mevkiinde yapılması planlanan Nazilli Diracık JES projesi...
Devamını oku

Murisin Paylaştırma İradesinin Muris Muvazaasına Etkisi

A.Muris Muvazaası Kavramı Muris muvazaası kavramı, irade ile beyan arasındaki uyumsuzluğun kasıtlı olarak tek bir...
Devamını oku

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Feshi ve Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE SONUÇLARI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL İFADE...
Devamını oku

Avukatın haksız azli halinde, ödenmeyen avukatlık ücreti için açılacak davada tüketici mahkemesi görevlidir

Somut olayda davacılar trafik kazasından dolayı uğradıkları zarar nedeniyle davalı avukata vekaletname vermişlerdir. Davacılar bu...
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi mahallî idarelerin gelirlerinin bir kısmının bir karşılığa dayanmaksızın merkezî idareye aktarılması sonucunu doğuracak kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi

Anayasa Mahkemesi 1/2/2024 tarihinde E.2023/100 numaralı dosyada, 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun’un 5. maddesinin...
Devamını oku

Sayıştay, Belediyenin mali denetim kapsamına giren konulara ilişkin özel mali denetim hizmet alımı yapılması kamu zararına neden olacağına karar verdi

Sayıştay 8.Dairesi Dosya No:49388 Tutanak Tarihi:15.03.2023 Danışmanlık hizmeti satın alınması.55 sayılı İlamın 2 nci maddesiyle;...
Devamını oku

Hukuka dair…

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.

— VAUVENARGUES

https://www.high-endrolex.com/6

Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?