Aydın, Karpuzlu ilçesinde yapılacak RES projesi için ÇED olumlu kararı verildi

            Aydın ili Karpuzlu ilçesinde yapılacak RES projesi için ÇED olumlu kararı verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 09.07.2024 tarihinde duyuru yaptı.

            Yayınlanan duyuru ile “ Formun ÜstüAydın ili Karpuzlu, ilcesi Çukur, Konak, Narhisar, Kayabükü, Sakarkaya, İkiztaş mahalleleri ile Bağarcık, Kullar, Tekeler, Yağşılar, Koğuk mahalleleri sınırları içerisinde, En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan falp rüzgâr enerji santrali (18 adet türbin – 75,6 mwm / 54 mwe) projesi ile ilgili olarak bakanlığımıza sunulan çed raporu inceleme değerlendirme komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiş olup; Aydın Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait nihai çed raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı çevre kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” şeklinde ilan olan Rüzgar Enerji Santrali projesi hakkında açıklama yapılmıştır.

            ÇED Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir