Yargıtay, kadının yatağını ayırmasını “kusur” olarak kabul etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, birbirlerine karşı boşanma davası açan çiftin davasında dikkat çekici bir karar verdi. Daire, yatağını ayıran, aynı evde oldukları halde küs yaşayan kadının da kusurlu olduğuna hükmetti.

Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, anlaşamayan çift boşanma davası açtı. Her iki taraf da karşılıklı boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, kadının davasını kabul etti, kocayı ise tazminata mahkum etti. Davalı koca, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptı. (ESAS NO:2015/22032 KARAR NO:2017/1159)

Daire kararında, yerel mahkemenin, davacı kadının açtığı davayı kabul ederek boşanma kararı verdiği hatırlatıldı.

YATAĞINI AYIRDI, KÜS YAŞADI

Yerel mahkemenin kararını bozan Daire kararında özetle şöyle denildi:

“Mahkemece, davacı-karşı davalı kadının davası kabul edilerek boşanma kararı verildi. Davalı-karşı davacı erkeğin davası İSE reddedilmiş. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının, birlik görevlerini yerine getirmediği, yatağını ayırdığı, uzun süre aynı evde küs yaşadığı ve buna göre davalı-karşı davacı kadının da kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru değil ise de; kadının davasında verilen boşanma hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmekle erkeğin boşanma davası konusuz kalmıştır. Bu sebeple mahkemece, erkeğin davası yönünden dava konusuz kaldığından ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair hüküm kurmak ve davadaki haklılık durumuna göre yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak :Hukuki Haber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir