Yargıtay, işverenin sakal bırakma yasağına uymayan çalışanın iş aktinin feshedilmesini haklı fesih olarak kabul etti.

Yargıtay, bir Körfez bankasında sakalsız olarak işe başlayan, ancak daha sonra sakal bırakan bir çalışanın işten atılmasını onayladı. Yargıtay, işverenin sakal bırakma yasağına uymamayı haklı fesih nedeni saydı

İşyerinde sakal bırakmanın işten atılma nedeni sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay emsal bir karara imza attı. Bir Körfez bankasında 2011 yılında proje yöneticisi olarak işe başlayan Mustafa A. 2015 yılında sakal bırakmaya başladı.

Banka, yayınladığı bir yönetmelikle iş yerlerinde sakal bırakılmayacağını tüm çalışanlarına duyurdu. Bu duyuruya rağmen Mustafa A. sakalını kesmedi. Kurumda işe başladığı dönemde sakalın yasak olmaması ve dini inanışı gereği sakal bıraktığını belirten Mustafa A. düzenli olarak sakalının bakımını yaptığını ve kılık kıyafetine dikkat ettiğini söyledi.

Habertürk TV’den Yasemin Güneri’nin haberine göre, birden fazla kez uyarı alan Mustafa A. sakalını kesmediği için haklı fesihle işyeri tarafindan işten atıldı. Bunun üzerine İstanbul 29. İş Mahkemesi’ne dava açan Mustafa A. nın davası kabul edildi.

Mahkeme, davacının İslami yaşayış tarzına müsaade etmesi ve rahatça dini vecibelerini yerine getirebilmesinden dolayı söz konusu Körfez bankasında çalışmayı tercih ettiğini, iş sözleşmesinde sakal bırakamayacağina dair bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek işe iade kararı verdi.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde “İşçi, işyerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafindan çıkartılmış ve çıkartılacak yönetmelik, genelge ve talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder” ibaresine atıfta bulundu.

Bankanın 2015 yılında yaptığı duyuruyla sakal bırakma yasağı getirdiğini hatirlatan Yargıtay, verdiği kararda “Davacı, kendisine yapılan iki uyarıya rağmen sakal bırakmaya devam etmiştir. Feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekir.” gerekçesini yazdı.

Bu kararın ardından, işyeri yönetmeliğinde sakal bırakmanın yasaklanmasına uyulmaması halinde çalışanların haklı fesihle işten atılmalarının önü açılmış oldu.

Kaynak          :Habertürk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir