Yargıtay: İşçinin yazılı onayı olmadan maaşı düşürülemez

Ücret düşürülmesi, ikramiye veya sosyal yardımın kaldırılması, görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanmanın işçi aleyhine olduğunu belirten Yargıtay kararında, “Bu tür değişiklikler, ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir” denildi.

Yargıtay, ücreti azaltılan veya maaşından kesinti yapılan kişinin haklı sebeple istifa etme hakkının doğduğu ve bu durumda tazminat da alabileceği yönünde emsal bir karara imza attı. Olay geçtiğimiz günlerde şöyle gelişti: Asgari ücretin yanı sıra ödenen performans ücretinde eksik ödeme yapılması üzerine işverenin kapısını çalan bir işçi, talebi kabul edilmeyince iş mahkemesine başvurdu.

ÇALIŞMA KOŞULU AYNI

Posta Gazetesi’nin haberine göre, 3’üncü İş Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren işçi, ücretindeki azalma sebebiyle işverene itirazda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını, çalışma şartlarında değişiklik olmamasına rağmen haksız şekilde yapılan kesintiler yüzünden iş akdini haklı sebeple feshettiğini öne sürdü. Kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesini talep etti. Davalı işveren ise iddiaları reddetti.

EKSİLTME YAPILAMAZ

Mahkeme, davacı işçiyi haksız buldu. Mağdur işçi bu kez konuyu Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi de emsal bir karar aldı. Yargıtay kararında, davacının 2009’dan beri motive amaçlı verilen performans ücretinin, eksik ödenmesi sebebiyle iş akdine son verdiği belirtildi. 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki, ‘İşçi ücretinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz’ hükmüne dikkat çekildi.

YAZILI BİLDİRİLMELİ

Kararda şöyle denildi: “İşveren, iş sözleşmesiyle veya sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği, ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik işçiyi bağlamaz.”

TEK TARAFLI KARAR

İşverenin herhangi bir sebeple tek taraflı olarak işçinin ücretinde ya da ücret nevinden bir alacağında indirime gitmesinin mümkün olmadığı belirtilen kararda, böyle bir durumun olmasına halinde ise işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmesi mümkün olacağı ifade edildi. Kararda, “Açıklanan sebeplerle mahkeme kararının bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/11252
K. 2018/5151
T. 27.2.2018

>> ÇALIŞMA ŞARTLARINDA İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir