Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı ile her olayın özelliğine göre iş akitlerinde belirli ve belirsiz niteliğinin tespit edilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15/12/2017 Tarihli ve 2016/6 esas, 2017/5 Sayılı Kararı ile  işçilik alacaklarının çok değişik tür ve nitelikte uyuşmazlık olarak mahkemeler önüne gelebileceği, aynı tür ve nitelikteki işçilik alacaklarında dahi her defasında alacağın belirli veya belirsiz olmasından söz edilmesinin mümkün olmayacağı, her bir somut olayın özelliğine göre mahkemelerin alacağın belirli mi yoksa belirsiz alacak mı olduğunu tespit etmeleri gerektiği, alacağın türü itibariyle bir alacağın belirli veya belirsiz alacak olduğundan söz edilemeyeceği, bu hususta yapılacak içtihadı birleştirmenin, içtihadı birleştirme kararlarının soyut, genel ve her defasında geçerli normatif yapısıyla bağdaşmayacağından içtihadı birleştirmeye gerek bulunmadığına karar verdi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15/12/2017 Tarihli ve 2016/6 esas, 2017/5 Sayılı Kararı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir