Yargıtay, dizel aracına benzin konulması nedeniyle uğranılan zararlarda tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

 

 

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda dizel lüks otomobiliyle seyreden işadamı, yakıt lambasının yanması üzerine her zaman tercih ettiği akaryakıt istasyonuna gitti. Depoyu dolduran işadamı, istasyondan ayrıldıktan bir süre sonra aracın stop etmesiyle sarsıldı.

Yapılan incelemede dizel araca, pompa görevlisinin benzin koyduğu ortaya çıktı. Akaryakıt bayiisiyle yaptığı görüşmelerde mağduriyeti giderilmeyen lüks otomobil sahibi soluğu İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde aldı. Hem akaryakıt firmasına hem de yakıt aldığı bayii işletmecisine dava açtı.

Yolda kalan otomobilini kendi imkanları ile yetkili servise götürdüğünü belirten işadamı, “Yapılan inceleme neticesinde yanlış akaryakıt konulması sebebiyle aracın motor aksamında hasar oluştuğu tespit edildi. Bu hasar için 9 bin 996 lira ödedim. Aracın tamir süresi boyunca araç ihtiyacını karşılamak amacıyla rent a car firmasından araç kiraladım.

27 günlük araç kiralama ücreti olarak 2 bin 548 TL ödedim. Aracında değer kaybı meydana geldi. Akaryakıt firmasına olan güvenim sarsıldı, psikolojim bozuldu. Stres yaşadım.

Şimdilik 2 bin TL manevi tazminatın ve ayrıca aracın tamiri için ödemiş olduğum 9 bin 996 lira ile 2 bin 548,80 TL araç kiralama ücretinin, 100 TL akaryakıt ücreti ve değer kaybı için şimdilik 1.000 TL’ nin ve ihtarname bedeli olan 269,11 TL nin toplamı olan 13 bin 914,50 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ediyorum.” dedi.

Davalı akaryakıt firması, davacının aracını yetkili servisten bedelini ödeyerek aldığını, ancak 27 gün boyunca araç kiraladığını, aracın bir günde onarılması dikkate alınarak aracı 27 gün özel serviste bekletmiş gibi gösterdiğini öne sürdü. Mahkeme, davacının maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne, 3 bin 798 TL’ nin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 2 bin liranın davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verdi.

Kararı davalılar temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kararı kısmen onarken dizel yakıt yerine benzin konulmasının kişinin psikolojik durumunu etkilemeyeceğine hükmedip manevi tazminat talebini geri çevirdi.

 

 

 

T.C.

Yargıtay

13.Hukuk Dairesi

 

Esas No:2015/20049

Karar No:2017/8255

Tarihi:18.9.2017

 

MAHKEMESİ           :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirketin işletmiş olduğu akaryakıt istasyonundan kendisine ait benzinli araca sürücüsü … tarafından 09/03/2013 tarihinde yakıt alındığını, …’nın istasyondan çıkarak bir müddet ilerledikten sonra aracın arıza ikaz göstergelerinin uyarı vermesi üzerine yakıt aldığı istasyona dönerek araca hangi yakıt türü ile dolum yapıldığını sorduğunda motorin ile dolum yapıldığı cevabı aldığını, aracın yakıt deposuna dizel yakıt konulması nedeniyle motor ve yakıt sisteminde arıza meydana geldiğini, konuya ilişkin … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden delil tespiti talebinde bulunduğunu ve mahkemece alınan bilirkişi raporunda; aracın benzin olan yakıt sistemine motorin konulduğu, yanlış yakıt kullanımından kaynaklı aracın yanma sisteminde olağan dışı yanmalar ve düzensizlikler ortaya çıkarak motora ait parçaların işlevini yitirdiğini ve değişmesi gereken parçaların fiyatları ile birlikte tespit edildiğini, davalıya bu durumu bildirdiğini, bir kısım parça fiyatlarının yüksek olduğunu ve yine bir kısım parçaların değişmesi gerekmediğini beyan ettiğini ve bu nedenle zararının karşılanmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik yedek parça ve işçilik gideri olan 10.000,00 TL ile tespit dosyasında yapılan masrafların olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacıya ait araçta meydana gelen 7.000,00 TL’lik kısmı ödemeye hazır olduğunu belirterek fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı şirket çalışanları tarafından aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararın tazmini amacıyla eldeki davayı açmıştır. Dava konusu araçta meydana gelen zarar, tespit dosyasındaki bilirkişi raporunda; 15.476,00 TL, mahkemece alınan birinci raporda; 12.013,61 TL, ikinci raporda ise; 7.913,68 TL olarak belirlenmiş ve tespit dosyasındaki bilirkişi raporu ile mahkemece alınan bilirkişi raporları arasında çelişki olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece, konusunda uzman üç kişilik bilirkişi kurulu heyetine dosyanın tevdi edilerek araç üzerinde de inceleme yapılarak dosya içerisindeki bilirkişi raporları arasındaki çelişkide giderilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme nedeniyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Otomobil

http://otomobil.haber7.com/otomobil/haber/2643087-dizel-aracina-benzin-konuldu-tazminat-kazandi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir