Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 15.02.2018 Tarihli Bylock Kararı

 

T.C.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi

 

 

Esas No: 2017/3932

Karar No: 2018/345

Tarih    :15.02.2018

 

İNCELENEN KARARIN:

Mahkemesi : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi

Tarihi: 20.09.2017

Numarası: 2017/465 -2017/297

Sanık: Mevlüt ESENGÜL

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma

Suç tarihi                   : 02.02.2017

Hüküm: TCK’nm 314/2, 62/1, 53/1, 58/6-9, 63/1. maddeleri ve 3713 sayılı Kanunun

5/1. maddesi uyarınca mahkumiyet kararına yapılan istinaf başvurusunun esastan reddi

Temyiz eden: Sanık müdafii

Tebliğnamedcki düşünce: Temyiz isteminin esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

  1. Silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup yakalanma ile temadi kesileceğinden gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “02.02.2017” olarak yazılması gerektiğinin düşünülmemesi,
  2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanarak kesinleşen Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas, 2017/3 Karar sayılı kararında ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknikverilerletespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olduğunun kabul edildiği dikkate alınarak, somut dosyada sanığın ByLock kullanıcısı olup olmadığının atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; kovuşturma aşamasından sonra dosya içerisine konulduğu anlaşılan ve sanığın ByLock kullanıcısı olduğunu bildiren ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının ve inceleme tutanaklarının CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada sanık vc müdafiinc okunarak diyecekleri sorulduktan sonra yargılamaya devamla bir hüküm kurulması gerekirken, sanığın ByLock kullanıcısı olduğuna dair Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yetersiz ve eksik araştırma

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göıc elektronik olarak imzalanmıştır.

Esas No: 2017/3932 Karar No: 2018/345

tutanağına dayanılarak mahkumiyet kararı verilmesi;

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, atılı suç için kanun maddelerinde ön görülen ceza miktarı gözetilerek tutukluluk halinin devamına, 15.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E. Yeşil          Y.H. Doğan   M. Öztunç      M. Kurtaran   A. Ömeroğlu

Başkan          Üye                            Üye                Üye                            Üye

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir