Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan Avukatların yeşil pasaport almasına ilişkin bilgi notu

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Avukatların Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almasına ilişkin bilgi notu paylaştı;

1 – Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketi kapsamında yapılan değişiklik çerçevesinde ve Pasaport Kanunu uyarınca; 15 yıl ve üstünde meslek kıdemi olan avukatlar hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip kılınmıştır.

2 – Bu değişikliğe göre, hususi damgalı pasaport alabilmenin ön şartı baro levhasına kayıtlı olmaktır.

3 – Yönetmeliğe göre, avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacaktır.

4 – Başvuru sahibinin kıdem hesabında, levhaya yazılı olma hali kesinti veya kesintilere uğramışsa bu süreler baro tarafından kıdemden mahsup edilecektir.

5- Kıdem süresi hesaplanırken kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacaktır.

a) Levhadan kaydını belli bir süre sildirmiş olan avukat, bu dönemde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde bulunmuş ise bu görevde bulunduğu süre kıdem hesabına dâhil edilecektir.

b) Bu durumda olan meslektaşlarımızın, asli ve sürekli olarak avukatlık görevini icra ettikleri kamu kurumlarından beyanlarını doğrulayan resmi yazıyı barolarına sunmaları gerekecektir.

6 – Başvuru sahibi hakkında, TCK’nın 2. kitabının 4. kısmının 4.,5.,6. ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar (devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk) ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığına sorulacaktır. Gelen bilgiye göre başvuru değerlendirilecektir.

7 – İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, levhaya kayıt durumuna ve kıdemine ilişkin olmak üzere avukatlar için özel bir talep formu belirleyecektir.

a) Bu aşamada barolar tarafından düzenlenecek olan formlar basılı olacaktır. TBB tarafından ise elektronik form düzenlenecektir.

b) Barolar, talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine bildireceklerdir. TBB ise elektronik talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgilerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verecektir.

8 – Başvuru sahibi, pasaport talep formu ve hususi damgalı pasaport için her grup başvuru sahibinden talep edilen diğer belgelerle birlikte ilgili pasaport birimine başvuracaktır (bkz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yetkili birimi https://www.nvi.gov.tr/pasaport). Baro veya TBB tarafından yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmamış talep formları işleme alınmayacaktır.

9 – Türkiye Barolar Birliği’ne elektronik ortamda yapılacak müracaatlar, yine elektronik ortamda ilgili baroya otomatik olarak gönderilecektir. Baro tarafından bilgilerin doğrulanması üzerine, TBB’nin onay yetkilisi olarak belirlediği memurlarınca elektronik imza ile imzalanarak başvuru sahibine yine elektronik ortamda gönderilecektir.

10 – TBB tarafından elektronik ortamda barolara gönderilen formları onaylayacak kişilerin bilgileri, barolar tarafından TBB’ye resmi olarak bildirilecektir. Her baro en az 2 en çok 4 kişiyi TBB ile arasındaki talep formu doğrulama işlemi için görevlendirecektir. Doğrulama işlemi, en kısa sürede (azami 4 gün içinde) bu kişilerce elektronik imza ile yapılacaktır.

11 – Avukatın eşi ile çocuğu da (mevzuattaki şartları taşımaları halinde) hususi damgalı pasaport alma hakkına sahiptir (Pasaport Kanunu 14/a maddesi 5. ve 6. fıkraları https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf).

12 – Hususi damgalı pasaport alma şartlarından birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlüdür.

13 – Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek sorumluluk, başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişiye ait olacaktır.

14 – Başvurular alınmaya başlandığında meslektaşlarımıza derhal bilgi verilecektir.

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir