Torba yasa ile JES’ler önündeki engeller kaldırılıyor!

AKP iktidarı tarafından hazırlanan torba kanun teklifi ile JES şirketlerinin önündeki tüm engeller kaldırılacak.

AKP milletvekillerince hazırlanan “torba kanun” teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.Kanun teklifi ile ‘Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda düzenleme yapılacak. Düzenlemeye göre, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğalgaz, su isale hatları ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale gelmesi; yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek. Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek.

Dava açmak imkansızlaşıyor

Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca Bakanlık veya Genel Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. Teklifin yasalaşmasıyla Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Bakanlık tarafından alınacak kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili turizm merkezi ya da kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.

Torba yasa halk düşmanı

Hazırlanan torba yasada, JES’lere karşı dava açıp dava sonucunda haklılığının tespiti sonucu işletmenin o ana kadar yaptığı yatırım masraflarının davayı kazanana yüklenmesi bu güne kadar görülmüş bir şey değil. Örneğin bir üzüm bağına sahipsiniz ve JES’lerin yaptığınız üretime zarar verdiği için mahkemeye başvurdunuz ve mahkeme sizi haklı buldu. Bu durumda JES firması o alan için yaptığı harcamaların tamamını sizden tahsil edecek. AKP iktidarının sermaye ile elele attığı adımlarda sermaye yararına birçok kanun çıkardığı buna karşın halkın, tarım arazilerinin ve doğanın zarar gördüğü bilinmekte. Son hazırlanan torba kanun ile JES’lere karşı dava açmaktan halkı korkutmayı ve vazgeçmesini sağlamayı amaçlayan bu yasa tasarısı kabul edildiği takdirde Türkiye coğrafyasının tamamına yayılmış olan JES’lere sınırsız özgürlük sağlanacak. Turizm alanı veya herhangi bir doğal alan ya da koruma alanları da JES yatırımları karşısında korunmasız hale gelecek.

Türkiye coğrafyasının hemen her yerinde izin verilmeye başlanan jeotermal enerji santrallerine (JES) yenileri eklenmeye devam ediyor. İzmir’in Aliağa ilçesi sanayi kirliliği ile işgal edilmesi yetmiyormuş gibi bir de JES’ler ortaya çıktı. Aliağa’nin Samurlu köyünde JES amaçlı arama ruhsatı verildi. Sondajların orman arazisi içinde yapılacağı açıklandı. Ayrıca Samsun’un Ladik ilçesinde bir adet jeotermal kaynak aramak amacıyla bin 987.34 hektar alanda yapılacak olan arama için ruhsat vermek amacıyla valilikçe ihaleye çıkılacağı duyuruldu.

Ankara`da 21 JES ruhsatı

Ankara’da 21 adet jeotermal kaynak sahası için Ankara Valiliği ‘Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ tarafından geçtiğimiz günlerde ihale yapıldı. Ankara’nın kırsal ilçelerinin tamamında yapılacak olan JES sondajları toplam 71 bin 666.27 hektar ormanlık arazi içinde yer alırken bu sondajlar tam bir doğa katliamına yol açacak. Sondajlar sonrası olası jeotermal enerji santralleri kurulması halinde ise bölge yaşanmaz hale getirilecek.

Kaynak: Yeni Yaşam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir