Söke,Yeşilköy Mahallesinde yapılması planlanan “Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak bilirkişi raporu uygun olmadığını açıklandı.

Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2019/399 sayılı dosyasıyla, Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi,  40918 ruhsat numaralı sahada …. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel müdürlüğü tarafından verilen 10.05.2019 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu”kararının iptali istemiyle açılan davada 20.02.2020 tarihli bilirkişi raporu açıklandı. Raporla;

“…Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi,  40918 ruhsat numaralı sahada …. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel müdürlüğü tarafından verilen 10.05.2019 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan davaya ilişkin olarak Bilirkişi Heyetimiz:

Detayı raporun içinde verildiği üzere; Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesi,  40918 ruhsat numaralı sahada Bıçakçılar Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Feldspat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının tüm bilirkişilerce UYGUN OLMADIĞI sonucuna varılmıştır.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir