Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Belediyeler ait taşınmazların Belediye Meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsis edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığına karar verdi.

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 2017/1 esas, 5415/1 karar sayılı, 16.10.2017 tarihli kararı ile Belediyeler ait taşınmazların Belediye Meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsis edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığına karar verildi.

Kaynak :02.02.2018 tarihli Resmi Gazete

Link  :http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180202.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180202.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir