Köprülerden yasak geçişler nedeniyle verilen cezaların iptaline ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

2/11/2016 tarihi ile 1/1/2019 tarihleri arasında, 15 Temmuz Şehitler Küprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden araç sınıfları itibariyle yasak olduğu halde geçilmesi nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’un 30’uncu madddesi ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeyeceği gibi; verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilecek.

28/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı Kanun’un 5.maddesi uyarınca; 5/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle beraber kanuna eklenen “Geçici Madde 4” hükmünce; 2/11/2016 tarihinden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Küprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden araç sınıfı itibariyle geçişi yasağının ihlali sebebiyle, şimdiye kadar verilmiş olan para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edildi ise tahsilatından vazgeçilecek ve bu cezalara ilişkin yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği hüküm altına alınmış oldu.

Söz konusu cezalar kapsamında 1/1/2109 tarihinden önce yapılan tahsilatlar, 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar iade edilecek.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No: 7159                                                                                                   Kabul Tarihi: 27/12/2018

*

MADDE 5 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.”

MADDE 12 – Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

Haberi hazırlayan : Stj.Av.Elif Özge Kuyumcu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir