İmar planına kamu ayarı

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği sil baştan değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temmuz ayında yapılan İmar Kanunu değişikliğine dayanarak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği’ni yeniledi. Yeni dönemde imarsız yerlerin imar planlaması yapılırken okul, park, ibadethane, yol, yeşil alan gibi kamu hizmetleri için ayrılacak Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranı yüzde 40’tan 45’e çıkarıldı.

Ancak okul, hastane, öğrenci yurdu gibi kamu hizmetine ayrılan yerlerde plana uymak koşuluyla mülk sahiplerine özel tesis kurma hakkı tanındı.

7 AYDIR BEKLENİYOR

Belediyeler başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerin 7 aydır beklediği Arazi ve Arsa Yönetmeliği, dünkü Resmi Gazete’te yayımlandı. İmar Kanunu’na göre arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde, ne şekilde uygulanacağına ve tereddüte düşülen bir çok noktaya açıklık getiren düzenlemenin tanımlar maddesine arsa, ayırma çapı, ada bölüm krokisi, irtifak hakkı cetveli, ifraz, tevhit gibi tanımlar girdi. En kritik değişikliklerden biri de Düzenleme Ortaklık Payında (DOP) oldu. Yasa gereği DOP’un oranı yüzde 40’tan 45’e çıkarken yeni tanımı da şöyle oldu: “Düzenleme alanındaki ve bölgedeki yaşayanların kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet ve kamu hizmet alanlarını elde etmek ve/veya düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında; düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden, imar planındaki kullanım kararlarına göre yüzde kırk beşe (% 45) kadar düşülebilen miktardır. Düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgede yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin ortak kullanabileceği, kamusal alanı ifade eder ve bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiçbir fonksiyon için kullanılamaz.”

KAMU YAPMAZSA ÖZEL YAPACAK

Değişiklikle kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda, özel tesis yapmak mümkün hale geldi. Yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere, uygulama imar planında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılıp da kamuya geçişi sağlanamayan bu yerlerde, arsa sahiplerinin tamamının talepte bulunması ve ilgili kamu kuruluşunun (hastaneyse Sağlık Bakanlığı, okulsa Milli Eğitim Bakanlığı gibi) onaylaması halinde plandaki amaca uygun tesis yapılabilecek. Böylece Sağlık Bakanlığı’nın hastane, sağlık ocağı ya da Milli Eğitimin okul yapması için kamuya ayrılan bu yerlerde şahıslar özel hastane, özel yurt ya da okul yapabilecekler. Yaptıkları bu yerleri 10 yıl süreyle kullanabilecekler. Bu süre 5’er yıllık periyotlar halinde ilgili bakanlıklar ya da kamu kuruluşu tarafından uzatılabilecek. İlgili idare süre bitiminden 1 yıl önce parsel sahibine kamulaştıracağını bildirecek. Bu sürenin dolmasının ardından ilgili kamu kuruluşu, parseli ve üzerindeki yapıyı, okul ya da hastane, kamulaştırarak devlete geçişini sağlayacak.

DETAYLAR MAL SAHİBİ FORMUNDA

Yönetmeliğe bir diğer yenilik olarak mal sahipleri araştırma özet formu girdi ve şöyle tanımlandı: “Düzenlemeye giren taşınmazların, ada ve parsel numaralarını, tapu alanlarını, hisse oranlarını ve hissesine karşılık gelen alanları, maliklerinin ad, soyadı ve baba adlarını, hisse miktarına karşılık kesilen düzenleme ortaklık payı ile kesinti sonucu oluşan tahsis miktarını, dağıtım sonucu tahsis edildiği imar ada ve parsel numarası ile parsel alanını, tahsis edildiği parsel hissesi ve hissesine karşılık gelen alanı ve varsa kamulaştırma, bağış miktarları ile oluşan imar parselleri yüzölçümlerini, uygulamaya alınan parsel numaralarının sırasına göre gösterildiği cetveldir.” (Aysel Alp / Hürriyet)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir