HSK’da müsteşarın görevleri bakan yardımcısına verilecek

 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında çıkarılan 703 sayılı KHK uyarınca, mevzuatta HSK’ye ilişkin olarak Adalet Bakanlığı müsteşarına verilen görevler, Adalet Bakanlığının bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılacak

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK’da, geçen sene yeniden yapılandırılan HSK’ye yönelik düzenlemeler de yer aldı. Daha önce 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşan ve üç daire halinde çalışan kurulun, geçen seneki değişiklikle genel kurul, iki daire ve 13 üyeyle çalıştırılması kararlaştırılmıştı.

Değişikliklere uyum amacıyla düzenlemeler getiren KHK’ya göre, 6087 sayılı “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu”nun adı “Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu” şeklinde değiştirildi. Kanun metnindeki “yüksek” ibareleri kaldırılırken, geçmişteki üç daireye atıfta bulunan “birinci, ikinci ve üçüncü” ibareleri yerine “birinci ve ikinci” ibareleri getirildi.

KHK’ye göre kurulun doğal üyelerinden olan Adalet Bakanlığı müsteşarının yerine kurulda Adalet Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı üye olarak görev yapacak.

KHK ile HSK Genel Kuruluna, “Hakim ve savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirleme” görevi de verildi.

KHK’de, mevzuatta HSK’ye ilişkin olarak Adalet Bakanlığı müsteşarına verilen görevlerin, Adalet Bakanlığının bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılacağı da belirtildi.

Öte yandan kurul üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalması halinde durum, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına veya TBMM Başkanlığına derhal bildirilecek ve boşalmayı takip eden 30 gün içinde yeni üye seçimi yapılacak.

Adli ve idari yargı hakim ve savcılığından seçilenlerden Kurul üyeliği herhangi bir sebeple sona erenler, Genel Kurul tarafından müktesepleri dikkate alınarak tercih ettikleri üç ayrı yerden birinde uygun görülecek bir göreve atanacak.

TBMM Başkanlığınca Kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce seçim süreci başlatılacak ve adaylık için başvuru tarihleri ilan edilecek.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları, bir üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca, 3 üye Yargıtay üyeleri, 1 üye Danıştay üyeleri, 3 üye hakimlik mesleğine alınmasına engel hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından TBMM tarafından 4 yıl için seçilecek.

Kaynak: Haberturk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir