Hakime söylenen “siz açıkça taraf tutuyorsunuz” sözü hakaret suçunu oluşturmaz.

 

T.C.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi

E: 2011/25687, K: 2013/6410, K.T.: 27.03.2013

 

Özet: Sanığın yargılandığı başka bir davanın duruşması sırasında tanık ile karşılıklı olarak bağırıp çağırması ve duruşma hakimi olan şikayetçinin duruşma düzeninin bozulduğundan bahisle sanığı duruşma salonundan çıkarması üzerine şikayetçiye karşı söylemiş olduğu “Siz açıkça taraf tutuyorsunuz” şeklindeki sözlerin yapılan uygulamaya yönelik bir sızlanma niteliğinde olup, suç işleme bilinç ve iradesi ile söylenmediği ve bu itibarla atılı suçun oluşmadığı nazara alınarak sanığın beraatine kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık Fadime Şimşek’in sanık olarak yargılandığı başka bir davanın duruşması sırasında tanık olan Rabia isimli şahıs ile karşılıklı olarak bağırıp çağırması ve duruşma hakimi olan şikayetçi E… İ…’ın duruşma düzeninin bozulduğundan bahisle sanığı duruşma salonundan çıkarması üzerine şikayetçiye karşı söylemiş olduğu ‘siz açıkça taraf tutuyorsunuz’ şeklindeki sözlerin yapılan uygulamaya yönelik bir sızlanma niteliğinde olup, suç işleme bilinç ve iradesi ile söylenmediği ve bu itibarla atılı suçun oluşmadığı nazara alınarak sanığın beraatine kararı verilmesi gerekirken oluşa uygun düşmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 27/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir