Güvenlik soruşturması iptali devlet kapısını açtı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası memuriyete girişte “güvenlik soruşturması şartı” getiren düzenlemeyi iptali, soruşturmaya takılanlara yeniden devlet kapısını açtı. KPSS’den yüksek puan aldığı halde, güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için kamuya alınmayanlar idareye başvurabilecek. Reddedilmesi halinde memuriyete girmek için iptal kararını gerekçe göstererek dava açabilecekler.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör, AYM’nin 24 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararını Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Temel hak ve özgürlükleri açıklık ilkesine aykırı olarak kısıtlayan kanuni düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ortaya koyması açısından AYM’nin iptal kararı son derece önemlidir. Bu kararın, karardan önce yapılan güvenlik soruşturmalarına ve bunların neticesinde kamu görevine alınmayanlara etkisinin olup olmayacağı büyük önem taşıyor.

AYM KARARI GERİYE YÜRÜYECEK Mİ?

AYM kararlarında da vurgulandığı üzere, ‘Anayasa Mahkemesi kararlarının geri yürümezliği kuralı’, kazanılmış hakların korunmasını amaçlamaktadır.

AYM’nin iptal kararının önemi, idare tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasının kapsam itibariyle yasal bir dayanağının bulunmadığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu itibarla yasanın yürürlükte olduğu dönemde güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle memuriyete veya kamu görevine alınmayan kişiler, durumlarının yeniden ele alınmasını idareden talep edebilirler. Bu taleplerinin karşılanmaması veya olumsuz cevap verilmesi halinde, yargıya başvurmaları mümkündür. Nitekim, Danıştay’ın bir kararında belirtildiği üzere düzenleyici işlemin dayanağı olan yasa kuralının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi halinde, bu düzenleyici işlem bir idari davaya konu edilmemiş olsa bile iptal kararından etkileneceğinin kabulü gerekir.” (Oya Armutçu / Hürriyet)

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı için TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir