Germencikte yapılması planlanan Melih JES, Emir JES ve Nezihe-Beren JES santralleri için “ÇED Olumlu” kararın yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde 10.02.2020 tarihinde yapılan duyuru:

“AYDIN ili GERMENCIK, ilcesi KIZILCAGEDİK VE ÇAMKÖY mevkiindeki MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan MELİH JES, EMİR JES ve NEZİHE-BEREN JES (3X33 MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; AYDIN Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. “

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir