Germencik’te yapılması planlanan Efe-8 santrali ile ilgili “ÇED olumlu” kararının iptali davasında ek bilirkişi raporu verildi.

Aydın 2.İdare Mahkemesi’nin 2019/232 sayılı dosyası ile yargılaması devam eden,  Germencik’te yapılması planlanan Efe-8 santrali ile ilgili “ÇED olumlu” idari işleminin iptali davasında ek bilirkişi raporu verildi.

Bilirkişi raporu ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararına ilişkin proje kapsamında kurulacak tesisin zeytinlik alanlara olan mesafesinin, en yakını 400 metre mesafede olduğu, çok sayıda zeytinliğin 3 km yarıçapı mesafe içerisinde bulunduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan arazi parsel tanımlama sisteminde de (LPIS) dava konusu parsellerin 3 km çevresinde zeytinliklerin bulunduğu, davaya konu jeotermal tesisin zeytinlerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz, duman çıkaran tesislerden olduğu açıkça tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde;

“…Aydın ili, Germencik ilçesi, Ömerbeyli mahallesi, Izgar mevkii, 115 ada, 5-6-7 parsel numaralı taşınmaz mevkiinde ….. A.Ş. tarafından yapılması planlanan EFE-8 jeotermal enerji santrali (projesi ile ilgili 15.06.2017 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan dava nedeniyle 04/01/2018 tarihinde gerçekleşen keşif ve sonrasında düzenlemiş olduğumuz bilirkişi raporumuza Mahkemece Ek Bilirkişi Raporu talep edilmiştir.

Dava konusu jeotermal enerji santrali projesi ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği tesis edilerek Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bildirilen “Çevresel etki Değerlendirmesi Olumlu” kararına ilişkin proje kapsamında kurulacak tesis ile ilgili Bilirkişi Heyetimiz:

1.Dava konusu proje alanının zeytinlik alanlara olan mesafesinin belirlenmesi açısından yaptığımız incelemeden dava konusu parsellere en yakını 400 m. mesafede olmak üzere çok sayıda zeytinliğin 3 km yarıçapı mesafe içerisinde bulunduğu,

2.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan arazi parsel tanımlama sisteminde de (LPIS) dava konusu parsellerin 3 km çevresinde zeytinliklerin bulunduğu,

3.Davaya konu jeotermal tesisin zeytinlerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz, duman çıkaran tesislerden olduğu, tespit ve değerlendirmesinde bulunmuştur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir