Danıştay mesai sonrası muayenehanesinde hizmet veren hekimlerin üniversite ödeneği ve ek ödemelerinin kesilmesini yasaya aykırı buldu.

Danıştay 8.Dairesi, 2017/3628 esas, 2017/6472 karar sayılı, 18.09.2017 tarihli kararı 13.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Danıştay kararı ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan, mesai sonrası mesleğini serbest olarak eden, davacının, 2547 sayılı Yasa’nın geçici 70.maddesi uyarınca üniversite ödeneği ve ek ödemelerinin kesilmesi üzerine açılan davanın, Manisa 2.İdare Mahkemesi’nin 29.02.2016 günlü, 2015/250 esas, 2016/193 sayılı kararı ile reddine ilişkin kararı ile, buna itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye İdare Mahkemesi 5.İdare Dava Dairesi’nin 25.11.2016 gün ve 2016/3 esas, 2016/153 sayılı kararını hukuka aykırı buldu.

Bu konuda açılan birçok dava dikkate alındığında, Danıştay emsal nitelikte önemli bir karar vermiş oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir