Danıştay, Manisa Sarıgöl İlçesi, Baharlar Mahallesinde yapılmak istenen jeotermal elektrik santrali için düzenlenen “ÇED gerekli değildir” kararını iptal eden Manisa İdare Mahkemesi kararını onadı.

Manisa 1.İdare Mahkemesi’nin 2019/125 esas, 2019/556 karar sayılı, 27.06.2019 tarihli kararı ile “…dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunda yer alan tespit ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Sondaj Yöntemiyle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti Projesinin önemli çevresel etkilerinin olacağı, söz konusu projenin uygulanacağı saha, coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Manisa ilinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal önemi (üzüm üretimi) ile projenin kuvvetle muhtemel etkileri dikkate alındığında bilirkişi raporunda da vurgulanan risk ve etkiler sebebiyle jeotermal amaçlı kaynak arama sondaj projesine yönelik olarak verilen “ÇED gerekli değildir”  şeklindeki dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” şeklinde karar verilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 6.Dairesi, 2019/17088 esas, 2019/8368 karar sayılı, 01.10.2019 tarihli kararıyla  onanmasına karar verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir