Danıştay Disiplin Suçlarının Tekerrürü ile İlgili Önemli Bir Karara İmza Attı

Danıştay Başkanlığı memurlara verilen disiplin cezalarında tekerrürün esas alınabilmesi için 5 yıllık sürenin geçmemiş olması gerektiğine karar verdi.

Sicilden Silinip Silinmemesi Önemli Değil

Danıştay Başkanlığı disiplin cezalarında uygulanan tekerrür hakkında önemli bir karar verdi. Somut olayda bir devlet memuru kınama cezası gerektiren bir eylemde bulunuyor. Ancak daha önceden iki defa daha kınama cezası aldığı için kurumu tekerrür hükümleri uyarınca aylıktan kesme cezası veriyor. Memur ise bu konuyu yargıya taşıyor.İlk derece mahkemesi memurun aleyhine bir karar veriyor. Sonrasında dava dosyasıDanıştay’ın önüne geliyor.Danıştay ise yaptığı incelemeler neticesinde kararın hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Danıştay kararında yer alan hususlardan birisi de tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkindi. Danıştay kararına göre tekerrür hükümlerinin uygulanması için verilen son cezadan sonra 5 yıl geçmemiş olması gereklidir.

5 yıllık süre geçtikten sonra disiplin cezası alan kişi dilekçe vererek cezanın sicilinden silinmesini isteyebilir. Ancak böyle bir talepte bulunmasa dahi 5 yıl geçtikten sonra tekerrür hükümleri uygulanamayacaktır. İşte bu gerekçeye dayanarak Danıştay Başkanlığı da ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Verilen bu karar diğer memurlar için de emsal niteliğinde olacak. Aynı durumda olan memurlar bu kararı emsal göstererekbaşvuruda bulunabilir. Netice itibariyle bir üst ceza yerine normalde verilmesi gereken ceza verilecektir. Kaynak: Danıştay Disiplin Suçlarının Tekerrürü ile İlgili Önemli Bir Karara İmza Attı 

23.12.2018 14:40:48 
Kaynak: İsilanlarikariyer

https://www.isilanlarikariyer.com/danistay-disiplin-suclarinin-tekerruru-ile-ilgili-onemli-bir-karara-imza-atti-8544h.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir