Cezaların alt ve üst sınır arasında ceza takdiri için yasal ve yeterli gerekçe gösterilmesi zorunludur; yasadaki ifadelerin tekrarı yeterli değildir.

Yargıtay 11.Ceza Dairesi

Esas No:2012/5347
Karar No:2012/8690

Hakim,suçun işleniş şeklini,suçun işlenmesinde kullanılan araçları,suçun işlendiği yeri ve zamanı,suç konusunun önem ve değerini,meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,failin kusurunun ağırlığını ve failin saikini dikkate alarak suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı tayin eder.Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi uyarınca,sanık hakkında fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirlerine hükmedilmelidir.Ceza takdirinde yasal ve yeterli gerekçe gösterilmelidir.Yasadaki ifadelerin tekrarı,somut olaya ve sanığa özgülenmedikçe yeterli değildir.Açıklanan ilkeler göz önünde bulundurulmadan yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile üst sınırdan ceza tayin edilmesi isabetsizdir. Alt ve üst sınır arasında ceza takdirinde bu takdir için yasal ve yeterli gerekçe gösterilmesi zorunludur;yasadaki ifadelerin tekrarı yeterli değildir.

Kaynak:Yargı Dünyası Dergisi,203 sayı,sayfa:179

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir