Bolu Şeker Fabrikasının taşınmazları imara açıldı.

344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ.adına kayıtlı Bolu ili, Mudurnu ilçesi, Kaygana Mahallesi, 91 ada, 15,16 ve 17 nolu parsellere yönelik “Gelişme Konut Alanı (A-3 Kat, TAKS:0,30, KAKS:0,90),Ticaret Alanı (E:0,50,Yençok:2 Kat), Belediye Hizmet Alanı (E:0,50, Yençok:3 Kat), Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine ilişkin hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir