Belediye tarafından yıkım kararının yerine getirilmemesi sorumlular hakkında görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

T.C
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2007/12854
KARAR NO. 2008/16679
KARAR TARİHİ. 15.9.2008

ÖZET : Belediye başkanı ve fen işleri müdür vekili sanıkların, belediye encümeninin yıkım kararını, yeterli araç, gereç ve ekipman bulunmadığı savunmasıyla, yerine getirmemeleri eyleminde suçun oluştuğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Belediye başkanı ve fen işleri müdür vekili olan sanıkların, belediye encümeninin 5392 ada 2 parseldeki konutun yıkımına ilişkin aldığı 22.06.2001 tarih ve 358 sayılı kararı, İmar Yasası’nın 32. maddesine aykırı olarak uygulamadıklarının anlaşılması karşısında, suçun oluştuğu gözetilmeden “belediyenin yeterli makine ve ekipmanının bulunmadığı, mali yönden zayıf olduğu” biçimindeki yasal olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan Levent ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.09.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir