Aydın Valiliği, Çiftlik Köyündeki Jeotermal Kaynağı Elektrik Santrali Yapılmak Üzere İhaleye Çıkardı.

Aydın Valiliği’nin internet sitesinde 18.01.2018 tarihinde bir ilan yayınlanmaya başladı. İlan “Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketinden İhale İlanı” başlığını taşıyor.

İhale ilanının ayrıntısına bakalım;

İhaleyi yapan kim?

Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi (AYTER).

İhalenin konusu ne?

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi (AYTER A.Ş.) adına düzenlenmiş J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarına konu Jeotermal Sahasının, KAYNAK KULLANIM  hakkı, anılan kanunun 3. maddesinin 29. fıkrasındaki “kira sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde ihale edilmesi.

İhalenin yapılacağı alan nerede?

Aydın Çiftlik Köyünde.

İhalenin en önemli şartı ne?

İhale ilanı ile “İşbu ihale, yalnız sahada elektrik enerjisi üretimi ile ilgili olup bunun dışında AYTER A.Ş. seracılık, kentsel ısıtma-soğutma ve termal tesis konularındaki intifa, irtifak, kaynak kullanım haklarını saklı tutar.” şeklinde açıklama yapılmış. Bu ihalenin en önemli şartı, bu alanda sadece elektrik enerjisi üretilmesi. Bunun dışında seracılık, kentsel ısıtma-soğutma ve termal tesis konularında faaliyet yapılamayacak.

İhale bedeli ne?

İhale bedeli ve koşulları ilanda “İhalenin bir defaya mahsus ödenecek sabit kaynak kullanım bedeli 10.000.000 USD’dır. İhale, satışı yapılacak net kWh elektrik enerjisi için AYTER A.Ş.ne, kilovatsaat başına USD cent cinsinden ödenecek bedel teklifi üzerinden yapılacaktır. Teklifler virgülden sonra en fazla 2 hane olarak verilmelidir. Minimum teklif bir defaya mahsus ödenecek sabit kaynak kullanım bedeli 10.000.000 USD + 1,00 USD cent/ kWh olmalıdır.” şeklinde açıklanmış.

İhaleye kimler katılabilecek? İhale herkese açık mı?

İhale katılabilecek olanlar sınırlanmış. Buna göre, ihaleye, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş,  kamu kaynağı kullanmayan, kamu tüzel kişileriyle ortaklık ilişkisi bulunmayan özel hukuk tüzel kişileri katılabilecek. İhaleye gerçek kişiler, konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları katılamayacaklar.

Yani bunun anlamı şu; bu ihaleye kamu kurumları, kamu tüzel kişileriyle ortaklık ilişkisi bulunan özel hukuk tüzel kişileri (şirketler) katılamayacak. Örnek verecek olursak Aydın Büyükşehir Belediyesi veya bu Belediyeye bağlı herhangi bir şirket ihaleye giremeyecek.

İhale ne zaman ve nerede yapılacak?

İhale 01.03.2018 günü saat 10:00-14:30 arasında, Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No:17,Kat:1, Efeler/AYDIN adresinde bulunan YİKOB Binası toplantı salonunda yapılacak.

Bu alanın geçmişteki hukuki sürecini hatırlayalım. Aydın Çiftlik jeotermal sahası, MTA tarafından ihaleye çıkarıldı ve Aydın halkı adına İl Özel İdaresi olarak ihaleye katıldı ve ciddi paralar ödenerek, Aydınlıların paralarıyla satın alındı. Büyükşehir Belediyesine geçiş sürecinde İl Özel İdaresine adına kayıtlı bu hak ve Belediyenin eline geçmesini önlemek amacıyla Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi’ne (AYTER) geçirildi. Şu anda AYTER’in %99 hissesi Aydın Valiliğine aittir. Yani hiç kimse çıkıp ta bu şirket bir Anonim Şirkettir demesin. Bu şirket Aydın Valiliği’nin şirketidir. Recep Yazıcıoğlu, kendi zamanında büyük ideallerle kurduğu AYTER’in bu olaylarda kullanıldığını bilse ne derdi merak ettim doğrusu.

Aydınlılara ait olan bu yer, Aydının menfaatleri dışında özel hukuk tüzel kişilerine mal edilmeye çalışılıyor.

Bu yer için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yıllardan beri hak iddiasında bulunuyor ve kendilerine devredilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özlem Çerçioğlu bu yer ile ilgili olarak 29 Ocak 2014 tarihinde “Özel İdare’nin Çiftlik Jeotermal Sahası’nı sattırmadık. Aydın’lıların da enerjiye ihtiyacı var. Çiftlik sahası Büyükşehir Belediyesi’nin olmalı. Çiftlik sahasından Çine, Karpuzlu, Bozdoğan, Koçarlı, Karacasu’ya kadar tüm kenti ısıtacağız. Her konut 15 TL’ye ısınacak, hava kirliği bitecek. Aydın jeotermalle uçacak. Aydın’ın kurtuluşu, Aydın’ı uçuracak proje budur” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sonuç olarak, Aydın halkına ait Çiftlik Köyündeki J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarına konu jeotermal sahasının, KAYNAK KULLANIM  hakkı, Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi (AYTER A.Ş.) tarafından 01.Mart.2018 günü ihale ile kiraya verilecek.

Aydın Valiliği, açıkça bu yerle ilgili ihaleye kamu kurumlarının ve kamu kamu tüzel kişileriyle ortaklık ilişkisi bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin (şirketlerin) katılamaması kuralını getirerek Aydın Büyükşehir Belediyesi veya bu Belediyeye bağlı herhangi bir şirketin ihaleye girmesini engellemeye çalışmaktadır. Daha da önemlisi bu kaynağın Aydın ilinin ısıtma ve soğutmasında kullanılmasını engellemek için ihale şartnamesine sadece elektrik üretmek amacıyla bu kaynağın kullanılma şartı getirilmiştir.

Yani Aydın Valiliği bu kaynağın kamu kurumları eliyle, güvenilir bir şekilde kullanılarak şehrin ısıtma ve soğutmasında kullanılmasını istememektedir.

Ey Aydın halkı!

Şirketler eliyle denetimsiz olarak çalışacak, Jeotermal elektrik santralleri ile hergün biraz daha kirlenerek cehenneme dönüşecek bir Aydında mı yaşamak istersiniz?

Yoksa, Aydın Büyükşehir Belediyesi (kamusal bir yapı) tarafından işletilen ve kar etme gayesi olmadığı için tüm jeotermal atıkların reenjekte ile yer altına gönderildiği, sürekli denetlenen, çevreye zarar vermeyen, tüm Aydın ilindeki ev ve işyerlerinin bedava denecek cüzi bir bedelle ısıtılıp soğutulduğu, tertemiz bir Aydında mı yaşamak istersiniz?

Takdiri Aydın halkına bırakıyorum…

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir