Avukatlara yeşil pasaportta ‘terör’ kriteri!

AK Parti, muhalefet partilerine sunduğu yargı reformu taslak metnini kanun teklifi haline getirerek Meclis’e sundu. Teklifte 15 yıllık avukatlara hususi pasaport verilmesi için hakkında ‘terör’ suçlarından soruşturma ve kovuşturma bulunmama kriteri getirildi. İstinaf mahkemelerinin verdiği kararlarda temyiz edilecek suçlara ‘hakaret’ de eklendi.

Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk paket Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya imzasıyla hazırlanan 39 maddelik ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne AK Parti Grup Başkanvekillerinin yanı sıra 70’e yakın AK Partili milletvekili imza attı.

Teklifin genel gerekçesinde ifade hürriyetinin temel insan haklarından biri olduğuna vurgu yapıldı, “Bireylerin şahsiyetini tekamül ettirmesi ve dolayısıyla demokratik toplumun gelişmesinin temel koşulu olmasına bağlı olarak, ifade özgürlüğü alanını genişletecek ya da bu özgürlüğün güvencelerini arttıracak adımların her fırsatta atılması, yargı reformlarının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır” denildi. Teklifle bu alanda yapılan düzenlemeler şöyle değerlendirildi:
“İfade özgürlüğü ile doğrudan etkili olan suçlar esas alınmak suretiyle temyiz edilemeyen baz kararlara karşı temyiz kanun yolunun açılması sağlanarak, farklı uygulamaların önüne geçilmesi ve bu şekilde ülke genelinde yeknesak bir uygulamaya ulaşılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda internet erişiminin engellenmesine yönelik tedbir kararlarına kademeli bir uygulama getirilmektedir.”

TASLAK METİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

AK Parti tarafından hazırlanan taslak metin Meclis’e sunulmadan bir hafta önce muhalefet partilerine sunuldu. Partilerin önerileri doğrultusunda pakete yeni maddeler eklenmedi ama bazı küçük değişikler yapıldı.

Taslak metinde 15 yıl kıdemi bulunan tüm avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülüyordu. Hazırlanan teklifte bu maddeye “terör” ayarı getirildi. Haklarında TCK İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde tanımlanan suçlar ile TMK kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma bulunanlara 15 yıl şartını karşılasa da hususi pasaport verilmeyecek.
Taslak metinde OHAL KHK’sı ile ihraç edilenlerden haklarında soruşturma, kovuşturma bulunmayanlara, beraat edenlere pasaport verilmesinin kolluk araştırması ve İçişleri Bakanlığı onayına bağlanacak olması eleştiri konusu olmuştu ancak bu madde aynı şekilde Meclis’e sunuldu.

AVUKATLIK SINAVI GELECEK YIL KAYIT YAPTIRANLARI ETKİLEYECEK

Teklif ile hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor. Taslakta avukatlık, hakimlik ve savcılık için şart olan sınavın bu yıl hukuk fakültesine girecekleri de kapsaması planlandı. Ancak sunulan teklifte kanun yürürlüğe girdikten sonra hukuk fakültesine girmiş olanlara sınav şartı getirildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETİN YANI SIRA HAKARET DE TEMYİZ EDİLEBİLECEK

Teklifin en önemli düzenlemelerinden biri istinafta verilen bazı kararlara Yargıtay temyizinin getirilecek olması. Taslak metinde temyiz edilebilecek bu suçlar, Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213), 2. Suç işlemeye tahrik (madde 214), 3. Suçu ve suçluyu övme (madde 215), 4. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216), 5. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217), 6. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299), 7. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300), 8. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301), 9. Silâhlı örgüt (madde 314), 10. Halkı askerlikten soğutma (madde 318), Suçları olarak sıralanmıştı. Ayrıca Terörle Mücadele Kanununun 6’ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrası, 31’inci maddesi ve 32’nci maddesinde yer alan suçlar da temyiz edilebilecek.

Taslak metinde temyiz edilecek bu suçlara ayrıca tek başına “hakaret” suçu da eklendi. İstinaf mahkemelerindeki hakaret suçlarıyla ilgili davalar da Yargıtay’a taşınabilecek.

Kaynak:Gazeteduvar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir