Arabuluculuk sürecine taraf vekili olarak katılan Avukat, Arabulucudan daha fazla ücret alacak.

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin 7.maddesi uyarınca konusu parayla belirlenen uyuşmazlıklarda Arabulucu ilk 30.000 TL lık kısım için % 6 ücret ödeneceği belirlenmiştir.

Arabuluculuk sürecine taraf vekili olarak katılan Avukat,  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 16/2-a.maddesi uyarınca “Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 5.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 600,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.” hükmü uyarınca  5.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 600,00 TL. maktu ücret olarak belirlenmiştir. Bu madde uyarınca arabuluculuk sürecine katılan Avukat, Arabulucunun iki katı ücret almış olacak.

Zorunlu Arabuluculuk kapsamında anlaşma sağlanamaması durumunda da Arabulucu iki saatlik ücret olan 280 TL alırken, arabuluculuk sürecine taraf vekili olarak katılan Avukat,  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 16/2-c.maddesi uyarınca maktu 600 TL ücrete hak kazanacak.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir