Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücretinin Belirlenmesine ilişkin açıklamada bulundu

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

Son dönemde kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk ücretinin nasıl belirleneceğine ilişkin Daire Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

4.10.2023 tarih ve 31973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nin 8. maddesinde, “Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk ücreti belirlenirken Tarifenin söz konusu hükmü uyarınca, yine Tarifenin eki 1. Kısım’daki diğer tür uyuşmazlıklara ilişkin saatlik ücretin uygulanabileceği düşünülmektedir.

Arabulucularımızın bilgisine sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir