Anayasa Mahkemesinden OHAL tedbirlerine ilişkin 3 iptal kararı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere’ ilişkin kanununa yapılan itirazlara yönelik kararı resmi gazetede yayınlandı.

Buna göre söz konusu kanunun “terör örgütleri üyeliği veya iltisakı bulunan kişilerin eşlerinin pasaportlarının iptal edilmesini”, “kapatılan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin vakıf üniversitelerine ücret ödemesini” ve “kanun kapsamında alınan kararlar nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulamamasını” içeren maddeler iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 125 milletvekilinin iptal başvurusunu 24 Temmuz’da karara bağlayan AYM, itiraz edilen 6749 sayılı kanunun diğer maddelerinin ise anayasa uygun olduğuna hükmetti.

Tutukluların görüşmelerinin kaydedilmesine yapılan itiraza ret

Dava dilekçesinde, suçlanan veya tutuklanan kişinin en azından kendisine hukuki yardımda bulunan avukatı ile görüşmelerinin dokunulmaz olması gerektiği, dava konusu kuralla Cumhuriyet savcısına avukat ile tutuklunun görüşmesini, gizliliğini ve zamanını sınırlama konusunda geniş bir takdir yetkisi tanındığı öne sürüldü.

AYM, tutukluların avukatları ile görüşmelerinin kayıt altına alınmasını ve tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanabilmesini ve bu kanun kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmamasını da anayasaya uygun gördü.

Gerekçede, kuralın devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından öngörüldüğü belirtildi.

“Gözaltı süresinin 14 gün olarak uygulanması anayasaya uygun”

“Gözaltı süresi şüphelinin yakalama anından itibaren “otuz günü” geçemez” maddesindeki otuz güne yapılan itiraz geri çevrildi. Yine CHP’li 100’ü aşkın milletvekilinin başvurusuyla açılan ve 25 Temmuz’da sonuçlanan diğer iptal davasında da AYM, (OHAL) süresince gözaltı süresinin 14 gün olarak uygulanmasını öngören kuralın iptaline ilişkin istemi de reddetti.

Kaynak:Euronews

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir