Anayasa Mahkemesi, vergisel statüsü aynı olan şirketlere farklı vergi muamelesi uygulanmasını, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı buldu

Başvurucu indirimli özel tüketim vergisi uygulandığı dönemde yapılan araç satışlarının muvazaalı olduğu gerekçesine dayanılarak resen üç kat vergi ziyaı cezalı ÖTV tarh edilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini belirtmiş, aynı konuda ki sektördeki diğer şirketlere de yapılan vergi incelemesi durumun da sadece kendisinde içinde yer aldığı oldukça sınırlı mükellef hakkında üç kat vergi ziyaı cezası uygulandığı kendi ile benzer durumdaki diğer mükelleflere bir kat vergi cezası uygulandığı yapılan incelemede açıkça belli olduğundan başvurucunun talebini haklı bulunmuştur.

Kararın tam metni:

Anayasa Mahkemesinin 1/2/2018 Tarihli ve 2015/6728 Başvuru Numaralı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir