Anayasa Mahkemesi, İş Kanunu’nun bazı hükümlerini iptal etti!

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve 2019/42 esas, 2019/73 karar sayılı, 15 Ekim 2019 Tarihli ve 30919 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, İş Kanunu’na 21 Şubat 2019 tarihinde eklenen ve idareyle alt işveren ilişkisi içinde bulunanlar arasında bir ayırım yaparak, sözleşmesinde idare tarafından isçilere ödenen kıdem tazminatlarının alt işverene rücu edileceği yönünde hüküm bulunmayanlara karşı rücu edilmeyeceği ve derdest rücu davalarının düşeceği, sözleşmesinde rücu edileceğine ilişkin hüküm bulunan alt işverenlere ise tazminat ödemelerinin rücu edileceği anlamına gelen Kanun hükümlerini, Anayasal eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle iptal etti. 

Kararın metni için:

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir