Anayasa Mahkemesi idari para cezasının iptali isteminin varsayımlara dayanılarak reddedilmesinin masumiyet karinesine aykırı olduğuna karar verdi.

 

Anayasa Mahkemesinin 2015/19616 başvuru numaralı ve 17.05.2018 tarihli kararında “…Mahkemenin mevcut düzenlemenin kapsamını objektif sorumluluk esaslarına göre genişleterek(varsayımlardan hareket ederek) başvuruların reddine karar verdiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle somut olgular yerine aksi ispat edilemeyecek fiili karineden yararlanılarak eylemler ile başvurucular arasında bağ kurulmuş ve kabahatin işlendiğine karar verilmiştir. Başvurucuların kendilerini savunma bakımından idare ile aralarında önemli bir dezavantaj oluştuğu ve böylelikle ispat bakımından kullanılan karinenin masumiyet karinesini ihlal eder boyuta ulaştığı anlaşılmıştır. Başvuruculara savunma imkanı tanınmış olması da masumiyet karinesinin ihlalini telafi etmemiştir…..Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir…” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yayına hazırlayan: Stj.Av.Emre Çelikyürek

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir