Anayasa mahkemesi hukuka aykırı olarak elde edilen delillerle hüküm kurulmasını adil yargılanma hakkına aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi 2014/4704 sayılı, 01.02.2018 tarihli kararı ile “…Somut olayda konutta yapılan aramanın 5271 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerine aykırı şekilde yapıldığı açıktır. Bu sebeple somut olayda hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilen arama sonucu elde edilen delillerin belirleyici delil olarak kullanılmasının bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelediği görülmekte olup aramanın icrasındaki “kanuna aykırılığın” yargılamanın bütünü yönünden adil yargılama hakkını ihlal eder nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” şeklinde  açıklama yapılmıştır.

Kaynak:Resmi Gazete

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir