Anayasa Mahkemesi Bakanlar Kurulu tarafından sendikaca alınan grev kararının ertelenmesini hak ihlali olarak kabul etti.

Anayasa Mahkemesi 2015/4862 sayılı, 09.05.2018 tarihli kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından sendikaca alınan grev kararının ertelenmesini hak ihlali olarak kabul etti.

Bakanlar kurulu kararı ile milli güvenliği bozucu nitelikte olması nedeniyle  60 günlük süre için grev hakkı ertelenen sendika, kararın iptali için Danıştay onuncu dairesine dava açılmış ve Danıştay kararında “…Ekonomik güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu hususu da dikkate alındığında…” gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir, Anayasa mahkemesi başka hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece “Ekonomik güvenlik” nedeniyle grev hakkının ertelenmesinin hak ihlali oluşturduğuna karar vermiştir.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir