AİHM, 73 başvuruyu ‘iç hukuk yollarının tüketilmediği’ gerekçesiyle reddetti

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) ilişkin yeniden yargılanma imkanı getiren düzenlemeyi dikkate alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 73 başvuruda kabul edilmezlik kararı verdi.

 

21 Mart 2018 tarih ve 7103 sayılı Kanunun 23. maddesiyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanuna eklenen geçici 9 maddesi ile; 2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılan AYİM’in bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin AİHM’e yapılan başvurulardan derdest olanlara Ankara İdare Mahkemelerinde yeniden yargılanma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itirazlar sonucu AİHM emsal niteliğindeki Adnan Oğuz Baysal/Türkiye (no. 29698/11, 14 Haziran 2018) kararıyla, AYİM’in bağımsız ve tarafsız olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle yapılan başvurulara ilişkin olarak Ankara İdare Mahkemelerinde yeniden yargılanma talep etme hakkı getirilmesini yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

Emsal niteliğindeki bu karar kapsamında AİHM, 16 Ekim 2018 tarihinde benzer nitelikteki Ceyran v. Türkiye ( Başvuru no. 41886/05) ve diğer 72 başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

Başvuranlar söz konusu kararın AİHM tarafından kendilerine tebliğinden itibaren üç ay içinde Ankara İdare Mahkemelerinden yargılamanın yenilenmesini isteyebilirler.

Karar metnine ve başvuranlar listesine aşağıdaki linkten erişilebilir.

Karar Metni ve Başvuranlar Listesi

Kaynak:hukukihaber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir