694 Sayılı KHK ile Türkiye’nin İdari ve Hukuki Yapısında Gerçekleştirilen Değişiklikler

 

 

694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

693 sayılı KHK kamudan ihraçlarla ilgili düzenlemeler yer alırken, 694 sayılı KHK ile ise hukuki önemli değişiklik yapılarak, idari yapılanma da köklü değişimler gerçekleştirildi. 694 sayılı KHK, Olağanüstü Hal döneminde çıkartılan diğer KHK lerinden önemli ölçüde ayrışıyor. İlk kez bir KHK ile Başbakan’a ait olan yetkilerin bir kısmı Cumhurbaşkanı’na devrediliyor.

694 sayılı KHK, 58 sayfa ve 203 maddeden oluşuyor. Askerlik Kanunu, Köy Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanunu, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun, Orman Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, TSK Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yer alıyor.

 

1-En kapsamlı değişikliklerin ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yapıldı. Şimdi bu değişikliklere göz atalım.

Bu düzenlemelerin en önemlileri biri MİT’in Başbakan’dan alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanmasıdır.

Peki buna ilişkin düzenlemeler neler?

Bu düzenlemeyle birlikte, MİT Müsteşarı’nın başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.

Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.

 

2-694 sayılı KHK ile milletvekillerinin soruşturulmasıyla ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler neler?

Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.

Bu soruşturma ve kovuşturmayı yapma yetkisi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve buradaki ağır ceza mahkemesine veriliyor. Ayrıca soruşturmanın bizzat Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekil tarafından yapılması hükmü de getiriliyor.

 

3-694 sayılı KHK ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda tutukluluk süreleri uzatıldı. Bu düzenleme diğer düzenlemelerin arasında fazla dikkat çekmese de, doğuracağı sonuçlar yönünde büyük önem taşıyacak. Peki, bu değişiklikle ne oldu?

694 sayılı KHK’nin 141’inci maddesi ile “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda” 5 yıl ibaresi eklendi. Bunun anlamı ne? Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan biri 2+5 yani 7 yıl tutuklu kalabilecek.

 

4-KHK hükümleri kapsamında, ihraç edilen kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

 

5-Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler.

 

6-Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazine’ye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak ve bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak.

28.08.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir