Anayasa Mahkemesi’nden OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbesi sonrasında terör örgütleri ile ilişkileri nedeniyle ihraç olan personelin sosyal güvenlik haklarına ilişkin31 Ekim 2019 tarihine kadar karar alan kamu görevlilerinin hukuki ve mali sorumluluğu olmayacağını öngören kanun hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 6755 sayılı OHAL Kanunundaki düzenlemeyle ilgili önemli bir karar aldı. Mahkeme heyeti ihraç edilenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin karar alan kamu görevlilerinin hukuki ve mali sorumluluğu olmayacağını öngören kanun hükmünü iptal etti.

2019 yılında 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirlere dair Kanunun 37. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden, adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.”

Ana muhalefet partisi yukarıda yer alan fıkranın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi;

1- Milli Güvenlik Kurulu ibaresinin kurulun icrai karar almaması nedeniyle
2- “hukuki”, “mali” ibarelerinin Anayasa’nın 1292uncu maddesinde yer alan “rücu” düzenlemesine aykırı olduğu gerekçesiyle
iptaline karar vermiştir.

Mahkeme heyeti fıkranın diğer bölümlerinin yani karar alan kamu görevlilerinin cezai ve idari sorumluluğunun olmadığına dair kısımları ise iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2020/18, K: 2021/38 Sayılı Kararı

Kaynak:Memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir