Resmi Gazete’de yayımlandı! Vergide yeni dönem

Vergi ve cezalara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi, cezaların müessese kapsamında tahakkuku, tahsilinin sağlanması için yapılan yasal düzenlemeyle vergi sistemine “kanun yolundan vazgeçme” hakkı eklendi.

Kanun yolundan vazgeçme müessesesiyle mükelleflerin ödeyeceği vergi ve cezalarda indirim yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vergi ve cezalara yönelik ihtilafların hızlı bir şekilde çözülmesine imkan veren “kanun yolundan vazgeçme” müessesesi yürürlüğe girdi.

7194 sayılı kanunla Türk vergi hukuku uygulamasına dahil edilen ve 2020 yılı başından itibaren uygulanmakta olan “kanun yolundan vazgeçme” müessesesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini takiben mükellefler, yasal hakları çerçevesinde yargı sürecine gerek kalmaksızın uzlaşma ve cezada indirim gibi idari müesseseleri tercih edebildiği gibi bu vergi ve cezalara karşı dava açmayı da seçebiliyor.

Günün değişen koşulları, yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemeksizin tarhiyat ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargılama aşamasında da çözümlenmesini ve böylece idare ile mükellefler arasında tarhiyat ve cezalara ilişkin çözüm ve uyumun her aşamaya yayılmasını sağlayacak bir müesseseye olan ihtiyacı artırdı. Bu çerçevede vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması ile uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların müessese kapsamında tahakkuku ve tahsilinin etkin bir şekilde sağlanması amacıyla “kanun yolundan vazgeçme” müessesesi hayata geçirildi.

VAZGEÇME BAŞVURUSU YAPILAMAYACAK

Mükellefler, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açtıkları davalara ilişkin olarak vergi mahkemesince verilen ve istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar için kanun yolundan vazgeçme talebinde bulunabilecekler. Söz konusu mahkemelerin istinaf/temyiz yolu kapalı nihai nitelikteki kararları ile bu mahkemelerin daha önceki kararlarının Danıştay tarafından bozulması sonrası verdikleri kararlar için kanun yolundan vazgeçme başvurusu yapılamayacak.

Mahkeme tarafından vergi ve cezanın tamamının onaylanmasına karar verilmesi ve mükellefin kanun yolundan vazgeçmesi durumunda, cezanın yüzde 25’inin tahsilinden vazgeçilerek verginin tamamı ile cezanın yüzde 75’inin ödenmesi suretiyle uyuşmazlık sonlandırılabilecek.

Mahkemenin vergi ve cezayı iptal etmesi ve mükellefin kanun yolundan vazgeçmesi halinde, cezanın tamamı ile verginin yüzde 40’ının tahsilinden vazgeçilip verginin kalan yüzde 60’ı tahsil edilecek.

YÜZDE 20 İLAVE İNDİRİM

Mükelleflerin vergi aslı dava konusu edilmeyen veya iştirak kaynaklı vergi ziyaı cezası ya da usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarına ilişkin olarak dava açmaları ve dava sonucunda kanun yolundan vazgeçmeleri durumunda, mahkeme tarafından kaldırılan cezanın yüzde 25’inin, onaylanan cezanın ise yüzde 75’inin ödenmesiyle uyuşmazlık sonlandırılabilecek.

Diğer taraftan, kanun yolundan vazgeçme talebi sonrası hesaplanan vergi ve cezaların tamamının gecikme faiziyle 1 ay içinde ödenmesi durumunda, söz konusu vergi (mahkeme tarafından onaylanan kısım için indirim yapılmaz) ve cezaların yüzde 20’si daha indirilecek. Bir başka ifadeyle 1 ay içinde ödeme yapılması durumunda yüzde 20 ilave indirim söz konusu olacak.

Kanun yolundan vazgeçme başvurusuna ilişkin dilekçenin, istinaf veya temyiz süresi içinde dava konusu edilen ihbarnameyi düzenleyen vergi dairesine verilmesi ve bu dilekçeye mahkeme kararının tebliğ tarihini gösteren belgenin de eklenmesi gerekiyor.

Mükelleflerin yaptıkları başvuru vergi dairesi tarafından incelendikten sonra koşulları sağlayanlar için gereken işlemler gerçekleştirilecek.

Kaynak:Milliyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir