Hakaret ve tehdit eyleminin hertürlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delille ispat edilmesi gerekir.

 

T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi

Esas No:2015/14876
Karar No:2015/6166

Özet:

Sanığın savunması, katılan ve katılan sanık beyanları, tanık anlatımları, görgü tespit tutanağı, adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunun unsurlarının oluşmaması, hakaret suçunun karşılıklı işlenmesi ve tehdit suçunu işlendiğine dair hertürlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle verilen kararlarda bir isabetsizlik görülmemiştir. …
Tebliğname No : 4 – 2010/252516
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 06/04/2010
NUMARASI : 2009/610 (E) ve 2010/296 (K)
SUÇ : Basit tehdit, hakaret, mala zarar verme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan sanık Nuray ile katılan Sevgi’nin yol kenarında yürüdükleri sırada, katılan sanık Eren’in aracıyla üzerlerine sürerek cinsel tacizde bulunduğu, buna kızan Nuray’ın, Eren’e “afedersiniz siz hayvanmısınız şeklinde sözlerle hakaret ettiği, aracından çıkan Eren’in Nuray’ı darp ettiği, bu esnada Nuray’ın Eren’in gözlüğünü yere düşürerek tekme attığı, diğer katılan sanık Yunus’un araya girerek hakeret ve darp etmeye azmettirdiği, bu sırada katılan sanık Nuray’ın katılan sanıklara hakaret ettiği daha sonra da “ben avukatım sizin ananızı ağlatacağım demek suretiyle tehdit ettiği, bu şekilde katılan sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin iddia edildiği olayda;
1- Katılan sanık Eren hakkında kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
5271 sayılı CMK’nın 231. maddesine göre verilen ve davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına ilişkin karara karşı aynı Kanun’un 231/12. maddesine göre itiraz yolu açık olup temyiz olanağı bulunmadığından, CMK’nın 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda merciin belirlenmesinde yanılma, başvuran sanık ve katılan vekilinin haklarını ortadan kaldırmayacağından temyiz dilekçelerinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile görevli ve yetkili ilk derece mahkemesince itiraz konusunda inceleme yapılması için, dosyanın incelenmeksizin iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,

2- Katılan sanık Nuray hakkında hakaret, tehdit ve mala zarar verme suçlarından verilen beraat ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
Sanığın savunması, katılan ve katılan sanık beyanları, tanık anlatımları, görgü tespit tutanağı, adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunun unsurlarının oluşmaması, hakaret suçunun karşılıklı işlenmesi ve tehdit suçunu işlendiğine dair hertürlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle verilen kararlarda bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan sanık Yunus ve Eren müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 05.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir