Defterdarlık ve vergi daireleri birleştirildi

1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılarak illerde yer alan defterdarlıklar kapatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı amiri olarak defterdar belirlendi. Vergi Dairesi Başkanları görevlerine Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdar olarak göreve devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce açıkladığı düzenleme yapıldı. 1, 3 ve 4 nolu CBK’larda yapılan düzenlemeler ile Defterdarlık ve vergi daireleri birleştirildi.

Defterdarlık ve vergi dairelerinin birleştirilmesi düzenlemesi şu şekilde:

– Defterdarlıklar kapatıldı. Kapatılan defterdarlıklardaki defterdarların görevi sona erdi.
– Bakanlığın taşra teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı amiri olan defterdar bağlı olarak çalışacak. Her ilde doğrudan merkeze bağlı olarak defterdarlıklar oluşturuldu.
– Vergi Dairesi Başkanlıkları, bulundukları ilin adı ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdar olarak göreve devam edecek. Vergi Dairesi Başkanı olanlar, görevlerine Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdar olarak devam edecek.
– İstinbul ilinde kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi kapatıldı. Bunun görevi Başkanlığa bağlı İstanbul Defterdarlığıca veya görevlendirilen vergi dairesince yürütelecektir.
– Gelir müdürlükleri kapatıldı.
– Kadro cetvellerindeki düzenlemeye göre, Haizne ve Maliye Bakanlığına bağlı 81 defterdar kadrosu ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 100 vergi dairesi başkanı iptal edildi. Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 81 adet defterdar kadrosu ve 100 Gelir İdaresi Grup Müdürü kadrosu ihdas edildi.

1, 3 ve 4 nolu CBK’larda yapılan düzenlemeleri görmek için tıklayın.

Kaynak:Memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir