Danıştay 11.Dairesi,  atamaya dair işlemde “Yolluksuz” ibaresi bulunmadığı sürece, yolluğu isteme konusunda hak düşürücü süre idarenin açık veya zımni ret işlemi üzerine başlayacağına karar verdi.

 

 

Danıştay 11.Dairesi’nin 2016/7256 esas, 2018/126 karar sayılı,16.01.2018 tarihli kararı ile “…Sözü edilen atama işleminde(asıl işlemde) bir yolluk işleminin varlığı halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin işlemde yer alması halinde dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan işlemin tebliğ tarihine göre; yolluk konusunda asıl işlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamış ya da ayrı bir işlem kurulmamış olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanun’un 10.maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından yöneltilecek bir başvuru üzerine oluşacak açık veya zımni bir ret işlemine göre hesaplanacaktır…”şeklinde açıklama yapılmıştır.

Kararın tam metnine ulaşmak için;

Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

Kaynak:Resmi Gazete

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir