Belediye personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin” bazı maddelerinde değişiklik yaptı.

UNVANLARDA ÇALIŞMA ŞARTINDA DÜZENLEME

Müdür, şube müdürü, hukuk müşaviri, şef, Ayniyat saymanı, kontrol memuru, muhasebeci, Eğitmen gibi kadrolara yapılacak atamalara başvuru hakkı olan unvanlarda belirli süreyle çalışmış olma şartında değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe göre belirli süreyle çalışmış olma şartı sadece bir unvan değil sayılan tüm unvanlarda da aranabilecektir.

Örneğin şu müdürü olabilmek için şeflikte 2 yıl veya hukuk müşavirliğinde 2 yıl veya eğitmen unvanında 2 yıl çalışmış olma şartı değil sayılan tüm unvanlarda toplamda 2 yıl hizmeti olanlarında da başvuru alınacaktır.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 68/B bendinde hüküm bulunmasına rağmen, şube müdürü ve müdür kadrolarına yapılacak atamalarda, 3 ve 4. dereceli kadrolara atanmak için gerekli olan 8 yıl ve 1 ve 2 dereceli kadrolara atanmak için gerekli olan en az 10 yıl hizmetleri şartı eklenmiştir.

YEDEKLER DAHİL ATANAMAYANLAR YÖNETMELİKTEKİ BÜTÜN HÜKÜMLERE TABİ OLACAK

Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile katılıp başarısız olanlar veya yedek adaylardan altı ay içindeki müteakip sınavlara ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma hakkından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

Yönetmeliğin 17. maddesine göre, boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilmektedir. Eğer 6 aylık süre içinde yedekler arasından atama yapılmaz ise yedek adaylarda, unvanlara yapılacak atamalarda yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır. Yine aynı şekilde atanma hakkından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabi olacaktır.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeleri görmek için tıklayınız.

Kaynak:Hukukihaber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir