Anayasa Mahkemesi’nden işçilik alacaklarıyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi işçilik alacağının ödenmesi için açılan belirsiz alacak davasında, talep sonucunu netleştirmek için süre vermeksizin davanın usulden reddedilmesini adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirdi.

Başvuru, işçilik alacağının ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmesi sonucunda mahkemeye erişim hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvurucular belediyede çalışmaktayken, iş akitlerinin feshedilmesi üzerine belirsiz alacak davası niteliğinde işçilik alacaklarına ilişkin tazminat davası açmış, yerel mahkeme açılan davanın kabulüne karar vermiştir. Davalının temyiz talebi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi dosyayı incelemiş ve başvuraya konu davalarda başvurucuların çalışma süresi ve ücretini bildiği, bu sebeple dava konusu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve asgari geçim indirimi ücret alacaklarının miktarını belirleyebilme imkanına sahip olduğu, anılan alacak kalemleri yönünden belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yarar bulunmadığından belirtilen talep yönünden davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının hatalı olduğunu belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi ise mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia hakkında açıkça dayanaktan yoksul olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkinin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Bu nedenenlerle incelenen başvurularda davaların devam etmesini sağlayacak diğer imkanlar denenmeden dava şartı yokluğundan reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır diyerek mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine, mahkemeye erişim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyada bilgileri belirtilen mahkemelere gönderilmesine karar vermiştir.

Karar metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yayına hazırlayanlar: Stj.Av.Sarp Yakan

                                       Stj.Av.Doğukan Avci

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir