Anayasa Mahkemesi, kusur ile sonuç arasında ki illiyet bağının idari makamlarca kurularak, soruşturma izni verilmemesi etkili bir ceza soruşturması yürütülmesine engel teşkil ettiği sonucuna vardı.

 

Anayasa Mahkemesi 2014/18224 başvuru numaralı, 09.05.2018 tarihli kararı ile yaşam hakkı kapsamında devletin sahip olduğu etkili soruşturma yükümlülüğü, sorumluların belirlenmesini ve gerekiyorsa cezalandırılmasını sağlayabilecek bir ceza soruşturması yürütülmesi gerektirdiği, kamu makamlarının bilirkişi raporları ile tespit edilen kusurlu davranışların bulunduğu somut olayda, tespit edilen kusur ile gerçekleşen netice arasında ceza hukuku anlamında bir illiyet bağı bulunup bulunmadığının ilgili idare kurullarınca karara bağlanarak adli sürecin sona erdirilmesi etkili soruşturma ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir