Adalet Bakanlığı yeni adli yılda yoğun mesai yapacak

 

Adalet Bakanlığı, yarın başlayacak yeni adli yılda, yargıda 2023 hedeflerine ulaşmak için pek çok alanda çalışma yürütecek. Adalete erişimin geliştirilmesi, etkinliğin sağlanması, makul sürede yargılama hakkının korunması gibi konular Bakanlığın gündeminde olacak. “Yargıda hedef süre” uygulamasını yeni adli yılda başlatacak Bakanlık, suç mağdurlarının daha etkin korunması, adli görüşme odalarının sayılarının artırılması alanlarında adım atacak.

 

Adalet Bakanlığı, yarın başlayacak yeni adli yılda yargıda 2023 hedeflerine ulaşmak için çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirecek.

Adli tatilin yarın sona ermesi ve yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanlığı, hazırlayacağı stratejik plan ve Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde güncelleyeceği, “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ile 2023 hedeflerine ulaşmak için birçok yeniliği hayata geçirecek.

Bakanlık, yeni adli yılda daha hızlı, etkin ve şeffaf adalet sisteminin tesisi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Adalete erişimin geliştirilmesi, etkinliğin sağlanması ve makul sürede yargılama hakkının korunması gibi konular Bakanlığın gündeminde olacak.

“Yargıda hedef süre” uygulamasını yeni adli yılla başlatacak Bakanlık, vatandaşların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için kurulan “danışma masaları” ile “ön büro”ların bulunduğu adliye sayılarını da artıracak.

Kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen ve 9 olan bölge adliye mahkemesi sayısı, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin hizmete girmesiyle 11’e çıkarılacak.

İş yükünün azaltılmasına yönelik adımlar atılacak

Yargının iş yükünü azaltmaya yönelik adımlar atacak Bakanlık, hakim ve savcı sayısını da yeni adli yılda artıracak.

Bakanlık, hakim ve savcılara yönelik meslek öncesi, meslek içi eğitim alanlarına da ağırlık verecek. Yeni adli yılda adliyelerde yeni pedagog ve psikologlar görev alacak, personel sayısı artırılacak.

Adli tıp kurumlarının ülke geneline yaygınlaştırılarak süreçlerin daha da hızlandırılması amaçlanacak. DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması sağlanacak, adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılacak.

Suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının sayıları da artırılacak.

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasına ilişkin de çalışmalar yapılacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, oluşturulacak çocuk teslim merkezleri aracılığıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

Suç mağdurlarına yönelik çalışmalar yapılacak

Suç mağdurlarının korunmasıyla ilgili de yeni uygulamalar başlatılacak.

Mağdur haklarının geliştirilmesi için uluslararası alandaki uygulamaları da inceleyen ve bu konuda çok yönlü çalışma yürüten Bakanlık, yeni düzenlemelerle suç mağdurlarının haklarının daha iyi korunması, mağdurlara adli süreçte yalnız olmadıklarının hissettirilmesi, gerekli desteğin verilmesi, sanık haklarına zarar vermeden mağdurlara tanınan hakları güçlendirerek sanık-mağdur dengesinin kurulması ile onarıcı adalet uygulamalarının geliştirilmesini amaçlıyor.

Bakanlık, tebligat işlemlerinin yargı süreçlerini uzatmasını önlemek amacıyla Elektronik Tebligat Sistemi’ni yaygınlaştırmak için de çaba sarf edecek. Bu kapsamda yargı birimlerince yapılan yaklaşık 40 milyon tebligatın 28 milyonu elektronik ortamdan gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı, ceza ve hukuk alanındaki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını daha etkin hale getirecek. Bu çerçevede arabuluculuk ve uzlaştırma ile uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması hedeflenecek.

Kaynak: AA

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir