Aydın, Söke, Karakaya Mahallesinde yapılması planlanan Cevher Hazırlama Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuru ile “AYDIN ili SÖKE, ilçesi...
Devamını oku

Nükleer Güç Santrallerinin endüstriyel soğutma sularının denize deşarjıyla ilgili Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de...
Devamını oku

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı...
Devamını oku

Aydın Kuyucak, Pamucak Mahallesı yapılması planlanan jeotermal kaynak arama projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başladı

Çevre Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sitesinde 26.04.2023 tarihinde yapılan duyuru ile “AYDIN ili...
Devamını oku

Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Devamını oku

Murisin Paylaştırma İradesinin Muris Muvazaasına Etkisi

A.Muris Muvazaası Kavramı Muris muvazaası kavramı, irade ile beyan arasındaki uyumsuzluğun kasıtlı olarak tek bir...
Devamını oku

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Feshi ve Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ VE SONUÇLARI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL İFADE...
Devamını oku

Rüzgar Enerji Santrallerinin Çevre Üzerinde Etkileri ve Hukuki Değerlendirmesi

                                               1.Genel Olarak                                                Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında...
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun usule ilişkin imkanlar bakımından zayıf düşürülme nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Başvurucu tarafından ileri sürülen ve karar sonucunu etkileyebilecek nitelikteki iddialar hakkında mahkemece hiçbir araştırma ve...
Devamını oku

Anayasa Mahkemesi, adli makamların müdafii yardımından yararlanmak isteyen başvurucu hakkında kendilerine düşen pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle ihlal kararı verdi.

  Anayasa Mahkemesi, başvurucunun kollukta verdiği kendini suçlayıcı beyanlara delil olarak dayanılmış olmasına rağmen ifade...
Devamını oku

Hukuka dair…

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.

— MAURICE DUEVERGER
Güncel haberlerden, makalelerden ve yargı kararlarından haberdar olmak ister misiniz?