Kasten öldürme suçu – haksız tahrik – fazla ceza tayini

Maktulden Sanığa Yansıyan Küfür Hakaret ve Maktülün Sanığı Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilecek Şekilde Yaraladığı Düşünüldüğünde Sanığın Maktulü Öldürmesi Eyleminde Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 29. Maddesi Uygulanırken “Makul Oranda” Haksız Tahrik İndiriminden Yararlandırılması Gerektiği

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/12695
K. 2022/1899
T. 10.3.2022

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU ( Maktulden Sanığa Yansıyan Küfür Hakaret ve Maktülün Sanığı Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilecek Şekilde Yaraladığı Düşünüldüğünde Sanığın Maktulü Öldürmesi Eyleminde Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 29. Maddesi Uygulanırken “Makul Oranda” Haksız Tahrik İndiriminden Yararlandırılması Gerektiği )

HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Öldürme Suçu – Maktulden Sanığa Yansıyan Küfür Hakaret ve Maktülün Sanığı Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilecek Şekilde Yaraladığı Düşünüldüğünde Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 29. Maddesi Uygulanırken “Makul Oranda” Haksız Tahrik İndiriminden Sanığın Yararlandırılması Gerektiği )

FAZLA CEZA TAYİNİ ( Maktulden Sanığa Yansıyan Küfür Hakaret ve Maktülün Sanığı Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilecek Şekilde Yaraladığı Düşünüldüğünde Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 29. Maddesi Uygulanırken “Makul Oranda” Haksız Tahrik İndiriminden Sanığın Yararlandırılması Gerektiği – Asgari Orana Yakın İndirim Yapılarak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu/Kasten Öldürme Suçu )

5237/m.29,81

ÖZET : Dava, kasten öldürme suçuna ilişkindir.

Maktulden sanığa yansıyan küfür, hakaret ve basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralaması düşünüldüğünde, sanığın maktulü öldürmesi eyleminde sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 29. maddesi uygulanırken “makul oranda” haksız tahrik indiriminden yararlandırılması gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle asgari orana yakın indirim yapılarak, sanık hakkında fazla ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 16/09/2021 tarih, 2021/1157 (E) ve 2021/2291 (K) sayılı kararının sanık müdafii, katılanlar M. A., M. A., M. A., M. A., N. A. vekilleri tarafından 5271 Sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR : Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan hükmedilen hapis cezasının 5 yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının 5271 Sayılı CMK’nin 286/2-a maddesi gereğince temyizi kabil olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanık müdafinin duruşmalı inceleme talebinin 7079 Sayılı Kanun’un 94. maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmüştür.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 16/09/2021 tarih 2021/1157 (E) ve 2021/2291 (K) sayılı “istinaf başvurularının esastan reddine” dair hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafiinin; sübuta, suç vasfına, kesik kovuşturmaya, beraat kararı verilmesi gerektiğine, meşru savunma ve meşru savunmada sınırın aşılmasının şartlarının varlığına, katılanlar yönünden tek bir vekalet ücretine hükmedilmesine, katılanlar vekillerinin; eksik inceleme ile karar verildiğine, haksız tahrik ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğuna, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine, yetersiz gerekçeye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine,

Ancak;

Maktulün olay tarihinden önce müteahhitlik yaptığı, sanığın taşeron firma sorumlusu olarak çalıştığı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yenikent Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu ihalesinin alınması üzerine, maktul ile sanık arasında olimpik yüzme havuzunun yapım sürecinde alacak verecek ilişkisi bulunduğu, olay günü sanık ve maktulün birlikte ikamet ettikleri eve sanığın akşam saatlerine üç adet bira alarak geldiği, evin mutfağında biraları içtiği, saat:22:00 sıralarında maktulün ikamete geldiği, maktul ile sanığın evin mutfağında alacak verecek ilişkisi konusunda tartışmaya başladıkları, maktulün sanıktan havuzcunun parasını ödemesini ve 250.000 TL açığı olduğunu söyleyerek para istediği, sanığın parası bulunmadığını söylemesi üzerine bu konuda sözlü tartışma yaşadıkları, maktulün tehdit ve hakaret içerikli sözler söyleyerek, mutfaktaki masada ayağa kalkarak masada bulunan bira şişesini eline aldığı, sanığın da eline bira şişesini aldığı, maktul ve sanığın evin mutfağında bir süre boğuştukları, sanığın ve maktulün ellerinde kırdıkları bira şişesi ile birbirlerine vurdukları, bu esnada sanığın yatak odasında yorganın içinde sakladığı ruhsatsız tabancasını aldığı, mermiyi tabancanın namlusuna verdiği, ikametin holünde elinde bulunan ruhsatsız tabanca ile bir el ateş ettiği ve maktulü kafa bölgesinden yaralamak suretiyle öldürdüğü olayda; maktulden sanığa yansıyan küfür, hakaret ve dosyada bulunan sanığa ait 08/10/2020 tarihli Eskişehir Şehir Hastanesinin raporuna göre; frontalde 2 adet 4 cmlik kesi, multiple milimetrik abrozyonlar, sol el 5. Parmak lateralde 3 cm kesi, sağ el 2. Parmakta 2 cm abrozyon, sağ ön kolda 3 cm abrozyon, sol el 5. parmak lateralinde 3 cm kesi, sağ el 2. Parmakta yan yüzde 2 cm abrozyon olacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı düşünüldüğünde, sanığın maktulü öldürmesi eyleminde sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 29. maddesi uygulanırken “makul oranda” haksız tahrik indiriminden yararlandırılması gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle yazılı şekilde asgari orana yakın indirim yapılarak, sanık hakkında fazla ceza tayini;

SONUÇ : Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafiinin temyiz talebinin kabulüyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 16/09/2021 gün 2021/1157 Esas, 2021/2291 Karar sayılı kararının CMK’ nın 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 Sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değişik 5271 Sayılı CMK’nin 304/2-a maddesi gereğince “Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 10.03.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:kazanci.com.tr – hukukihaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir