Yüzde 9’luk yasal faiz oranlarının iptaline ilişkin Danıştay’a dava açıldı

Bursa Barosu, yargılamaya konu alacaklara yıllık %9 oranında işletilen kanuni faiz düzenlemesine karşı Danıştay’da dava açtı.

2006 yılından beri %9 olarak sabit tutulan kanuni faiz oranlarının iptaline ilişkin Bursa Barosu tarafından Danıştay’da dava açıldı. Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aslı Evke Yetkin, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. İsmail İşel ve komisyon üyesi Av. Murat Kaya Kılıç tarafından hazırlanan dava dilekçesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin, yasal faiz ve temerrüt faiz oranlarını 1.1.2020 tarihinden itibaren günümüze kadar yıllık % 9 olarak belirleyen 13. maddesi gereği düzenlenen Ek VI sayılı tablosunda yer alan hükümlerinin dava yoluyla iptali ve yürütmesinin durdurulması ile ilgili dayanak 3095 sayılı kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılması talep edildi.

Açılan davada; yıllık enflasyonun % 61’lere ulaşmasına, kur korumalı mevduatın sadece 3 ayda % 27’lik getiriyi aşmasına karşın hakkını alamadığı için zaten mağdur durumda olan vatandaşın bir de yıllarca adaleti beklerken yıllık % 9’luk faiz üzerinden mağdur edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, bu durumun aynı zamanda adalete güven duygusunu zedelediği, hakkın ifasından kaçınan tarafı ise teşvik edip adeta zenginleştirdiği vurgulandı. Yasal faiz ve temerrüt faizini yıllık % 9 olarak belirleyen hükümlerin Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına, Anayasa’nın 2. maddesi ile güvence altına alınan sosyal hukuk devleti ilkesine, Anayasa’nın 5. maddesinde belirlenmiş olan devletin temel amaç ve görevleri başlıklı düzenlemelerine, yine Anayasa’nın 36. maddesindeki hak arama hürriyeti düzenlemesine ve yine Anayasa’nın 10. maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkelerine açık şekilde aykırı olduğu iddia edilerek ilgili düzenlemelerin iptali istendi.

DANIŞTAY’DAN ANAYASA MAHKEMESİ”NE ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE BAŞVURU YAPILMASI DA TALEP EDİLDİ

Dava dilekçesinde, mahkeme tarafından “Anayasaya aykırılık” gerekçesiyle 3095 sayılı Kanunun 1. maddesinin iptali için AYM’ye başvuru yapılması da istendi. “…3095 sayılı Yasanın Kanuni Faiz başlıklı 1. maddesinde yıllık kanuni faiz kural olarak yıllık % 12 olarak belirlenmiş, ancak idareye 1 katına kadar bu oranı arttırma yetkisi de verilmiştir. Fakat gelinen durum itibariyle % 24’lük yıllık faiz oranı da mağduriyeti gidermemekte, Anayasa kural ve ilkelerinin ihlalleri bu durumda da devam etmektedir. Bu nedenlerle yıllık % 24’e kadar faiz oranı iş bu davadaki iptal ile karşılansa da bu oranı aşan faiz oranının tesis edilmesi için 3095 sayılı Kanunun 1. maddesinin iptali ve yeniden düzenlenmesi gerektiği açıktır. Bu ay açıklanan enflasyon oranı ise yıllık % 61’i geçmiş, sadece 3 ayda kur korumalı mevduata ödenen getiri % 27’yi aşmıştır. (Yıllığı % 100’ü aşmaktadır.) Bu durumda 3095 sayılı Kanun’un sınırlayıcı nitelikteki 1. maddesinin Anayasaya açıkça aykırı olduğu anlaşılmakta olup, Yüksek Mahkemenizce iş bu kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmasını da talep etmekteyiz…”

“HAKLAR VE ALACAKLAR PUL OLACAK!”

Avukat Hakları Grubu tarafından düzenlemeye ilişkin daha önce yapılan açıklamada; “Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları değiştirilmediği müddetçe, yıllarca karar bekleyen dosyalardaki haklar ve alacaklar pul olacak! Kanuni faiz oranı 1.1.2006’dan bu yana % 9 olarak kaldı, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faiz oranı en son % 16,75 olarak belirlenmişti.” denilmişti.


 Kaynak:Hukukihaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir